Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Moet je ook alimentatie betalen bij een 2de hogere studie/opleiding?

Stel dat jouw kind zijn eerste hogere opleiding succesvol heeft afgerond. Hij/zij wilt nu graag verder studeren. Geldt de alimentatie verplichting dan nog voor jou of jouw partner? Hoeveel blijf je verplicht om bij te dragen in de studie kosten van jouw kind als gescheiden partner?

Wat zegt de wet over alimentatie en bijkomende opleidingen?

Art. 203 van het burgerlijk wetboek zegt dat de ouders dienen bij te dragen naar evenredigheid van hun middelen in de kosten van huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen. (lees hier meer over de alimentatieberekening) Indien de opleiding niet voltooid is, loopt de verplichting door na de meerderjarigheid van het kind. (Lees hier over de impact van een studiebeurs op de alimentatieberekening)

Hoe het zit met de onderhoudsverplichting van ouders tov kinderen die meer dan één opleiding volgen, wordt besproken in de rechtspraak. Die is het niet altijd met mekaar eens…

Er is rechtspraak die stelt dat  de onderhoudsverplichting een einde neemt na het behalen van een einddiploma hoger onderwijs dat toegang verschaft tot de arbeidsmarkt. Op de vraag of je financieel moet bijdragen als je kind een tweede diploma hoger of universitair onderwijs wil behalen (bijv. na een studie rechten ook nog economie) wordt door die rechtspraak negatief geantwoord. Ook voor het geval je kind na zijn studies nog wil doctoreren kan je in principe niet meer verplicht worden bij te dragen. Eens een student dus een opleiding gevolgd heeft die hem toelaat om een degelijke job te zoeken en een inkomen te verdienen, zou hij volgens deze rechtspraak zijn bijkomende opleiding zelf moeten betalen.

Er is ook andere rechtspraak, en die wordt de laatste jaren belangrijker, die van mening is dat sommige opleidingen  zeer theoretisch zijn en weinig werkgelegenheid bieden. In de gevallen waar studenten verder studeren om hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen of zich verder te specialiseren, stelt deze rechtspraak dat een bijkomende studie niet als luxe- opleiding kan gezien worden en blijft de onderhoudsplicht verder duren tot de student zijn bijkomend diploma behaald heeft.

Vaak hanteren de rechtbanken volgende regels als ze een situatie moeten beoordelen:

  1. De studie moet een normale voortgang kennen waarbij de student voldoende ijver bekwaamheid en inzicht aan de dag legt zodat de studies succesvol zouden kunnen worden beëindigd.
  2. De plicht vervalt wanneer het kind een einddiploma bekomt van het hoger onderwijs en dit op basis van de overweging dat het op dat ogenblik beschikt over alle troeven om een toegang te krijgen op de arbeidsmarkt. Evenwel wordt deze regel door de rechtspraak gerelativeerd waarbij er onder meer wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de ouders maar vooral met de initiële keuze van de student.

Er wordt in rechtbanken uitgegaan van het principe van de voltooiing van de opleiding die kan bestaan uit het behalen van meerdere diploma's waarbij er dan wel vereist wordt dat deze diploma's een onderlinge samenhang hebben. ( maw de nieuwe studie is een logisch gevolg van de eerste en niet iets totaal anders).

Concreet advies

Ga eerste voor jezelf als ouder na: is de nieuwe opleiding een logisch gevolg van de eerste? Zal ze je kind een betere kans geven op de arbeidsmarkt om sneller aan werk te geraken?  Hoe zit het met de slaagkansen? Kan hij/zij slagen of legt hij/zij de lat te hoog ?

In zoverre het niet gaat om een zogenaamde “luxe opleiding” (maw om een bijkomende opleiding die gevolgd wordt om toch maar student te kunnen blijven en niet te moeten gaan werken), zijn de ouders in principe verplicht om mee te betalen.

Hoe kan je je ex-partner overtuigen?

Je nodigt hem/haar daar eerst voor uit, eerst vriendelijk en via een briefje of een mail, daarna best nog eens per aangetekende brief. Als hij/zij weigert om mee te betalen, zal je helaas naar de familierechtbank moeten om hem/haar daartoe te dwingen. De juiste omstandigheden zijn belangrijk om te beoordelen of de rechtbank ook effectief zou oordelen dat de andere ouder moet meebetalen. Je moet er in elk geval op rekenen dat je de kosten van een dagvaarding moet voorschieten ( de partij die uiteindelijk verliest zal die moeten betalen ) en dat je je best laat bijstaan door een advocaat. Wij helpen je daarbij graag verder! Je kan via deze link een advies over alimentatie ontvangen en een inschatting van je situatie vragen.