Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Inhoud aangifte nalatenschap

Wat moet in de aangifte van nalatenschap staan?

Je hebt een erfenis ontvangen. Wat nu? Dit moet je weten:

 • Je moet binnen de 4 maanden na overlijden aangifte doen van die nalatenschap.
 • Je kan de aangifte zelf invullen en indienen als het om een eenvoudige erfenis gaat. Die aangifte is in hoofdzaak een lijst van alle geërfde goederen -met vermelding van hun waarde- en schulden, maar er komt meer bij kijken.

Vermeld zeker:

 • de identiteit van de overledene (en echtgenoot) 
 • de identiteit en het adres van àlle erfgenamen (en echtgenoten)
 • het testament
 • de verdeling van de erfenis
 • informatie over eventuele schenkingen
 • alle onroerende goederen en hun waarde
 • alle andere activa en hun waarde: spaarrekeningen, bezittingen, inhoud
 • bankkluis, ook levensverzekering,…
 • ook goederen of gelden in het buitenland!
 • alle passiva: hypothecaire schulden, gewone schulden zoals gas-en elektriciteitsrekeningen (forfait van 1.500 EUR in Vlaanderen) en begrafeniskosten (Vlaams forfait van 6.000 EUR).
 • TIP: Gebruik de voorbeelden van een aangifteformulier nalatenschap in Vlaanderen en in Wallonië en Brussel (Klik op ‘Formulieren’, selecteer ‘Successierechten’ als Thema).
 • Waar je die aangifte van nalatenschap moet indienen, bij VLABEL of een Waals of Brussels registratiekantoor, lees je in ons afzonderlijk artikel.
 • De notaris kan de aangifte van nalatenschap ook doen namens de erfgenamen. Dat is meestal aangewezen om fouten en boetes wegens laattijdigheid te vermijden.

 

Wat als ik een verkeerde aangifte van nalatenschap indien?

Houd er rekening mee dat een verkeerde afgifte van nalatenschap tot hoge boetes kan leiden. Meer info over een verzuim of onvolledige aangifte, de mogelijkheid van een bijvoeglijke aangifte en de gevolgen van een tekortschatting vindt u via voormelde link.

Hoeveel is een erfenis waard?

Dit ondervonden we: om een foutieve aangifte en bijhorende problemen te vermijden is het belangrijk om de juiste waarde van de erfenis te bepalen.

Indien je een goed te hoog schat, betaal je teveel belastingen. Heb je een goed ondergewaardeerd, dan loop je het risico om een boete wegens tekortschatting of zelfs fraude te moeten betalen.

Ons artikel waardebepaling van erfenis helpt je op weg.

Discussie over een erfenis of een verkeerde aangifte van nalatenschap? Doe tijdig beroep op een advocaat.