Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Hoeveel is mijn erfenis waard?

Wie bepaalt hoeveel een erfenis waard is? 

Niemand wil te veel belastingen betalen of een boete oplopen, toch? Het is dan ook belangrijk dat de waarde van de erfenis correct geschat is in de verplichte aangifte van nalatenschap.

De erfgenamen moeten binnen 4 maanden aangifte doen en hierbij de verkoopwaarde op de dag van het overlijden aangeven. Op die waarde wordt namelijk de te betalen erfbelasting berekend. Mag je nu zelf de waarde van de erfenis bepalen, of moet je een expert aanstellen voor de schatting?

Schatting van erfenis: doe-het-zelf?

Op de geërfde gezinswoning moet de langstlevende echtgenoot of (wettelijke) partner in principe geen erfbelasting betalen. Voor alle àndere erfgenamen, of andere (on)roerende goederen (denk aan een tweede verblijf, kunstverzameling,…), is wel een schatting van de waarde nodig om de belasting te kunnen berekenen.

Mag je de waarde van een onroerend (of ander) goed zelf schatten? Jawel, dat mag zeker, maar het moet een realistische schatting zijn. Je riskeert immers een bijvoeglijke aangifte te moeten doen én een boete wegens tekortschatting tot 20% en zelfs 100% bovenop de bijkomende erfbelasting. (Lees onze artikels via voormelde links om deze boete te vermijden!) Indien je het goed verkeerdelijk te hoog inschat, betaal je dan weer te veel erfbelastingen.

TIP: Gebruik een landmeter-expert die het kwaliteitscharter van VLABEL ondertekende voor een vlotte aanvaarding van de schatting van een onroerend goed!

Voordelen van landmeter-expert voor schatting erfenis

Indien je beroep deed op een ‘erkende’ landmeter-expert om de waarde van een geërfd onroerend goed te schatten, dan aanvaardt de fiscus die schatting.

Indien de woning bij een verkoop binnen de twee jaar meer waard blijkt te zijn dan de erkende schatter dacht, moet je zelfs geen bijvoeglijke aangifte doen of enige extra belastingen betalen.

Bedoeld wordt: een expert die het kwaliteitscharter van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) onderschreef. Een lijst van die erkende landmeters-experten vind je op de website van VLABEL.

In deze video legt de notaris de schatting nog eens duidelijk uit.

Schatting onroerend goed in Brussels en Waals Gewest

Stel dat de overledene zijn fiscale woonplaats had in het Waals Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hoe verloopt de schatting daar dan?

In Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat de voorafgaande schatting nog (Wetboek Successierechten). Die verloopt zo: Je doet een aangetekende aanvraag voor een voorafgaande schatting bij het registratiekantoor waar je aangifte moet doen. De waarde die de onafhankelijke expert(en) vervolgens vaststelt/vaststellen (op jouw kosten uiteraard) is bindend voor alle partijen: de aanvrager én de fiscus. Je hoeft dan nooit een aanvullende aangifte in te dienen.

Wat weet de fiscus over de waarde van een erfenis?

Denk je dat het een goed idee is om de inhoud van de bankkluis van wijlen tante Rita niet aan te geven? Of om haar kunstverzameling maar voor de helft op te nemen in de aangifte van nalatenschap?

De fiscus weet meer dan je denkt en de boetes wegens bedrieglijke aangifte zijn niet van de poes. Het is dus géén goed idee om zaken uit een erfenis niet aan te geven, of ze veel te laag te schatten.

  • De fiscus weet voor hoeveel goederen verzekerd waren tegen brand of diefstal. Van de inboedel en andere gebruikte roerende goederen wordt meestal wel een fiks lagere waardering (bv. 1/5e van de verzekerde waarde) aanvaard.
  • Ook de levensverzekeringen moeten bekend gemaakt worden door de verzekeringsmaatschappijen aangezien deze deel uitmaken van de erfenis.
  • Bovendien moet de bankdirecteur niet alleen de tegoeden (en schulden) van de overledene melden aan de fiscus.
  • Ook bij het openen van een kluis is hij of zij verplicht aanwezig en geeft vervolgens alle inhoud aan.
  • De fiscus kan zelfs de bankverrichtingen tot 3 jaar (of langer) terug opvragen indien de waarde van de erfenis opvallend laag is of niet in overeenstemming met de levensstijl van de overledene.

Big brother is watching you, dus doe correct aangifte van nalatenschap…

Raken jullie het niet eens over de waarde van een erfenis? Een gespecialiseerde advocaat weet daar raad mee! Neem anoniem en vrijblijvend contact op met de meest geschikte advocaat in jouw buurt.