Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Verkeerde aangifte van nalatenschap

Verkeerde of onvolledige aangifte van nalatenschap, wat nu?

Binnen 4 maanden na het overlijden moeten de erfgenamen hun erfenis aangeven, zodat Vadertje Staat de erfbelastingen kan berekenen. Bij die aangifte kan één en ander fout lopen. 

De erfgenamen kunnen delen van de erfenis vergeten, of verkeerd schatten qua waarde. Oeps… Dan zijn er nog de deugnieten die bewust een aantal zaken weglaten uit de aangifte van nalatenschap in de hoop minder belastingen te moeten betalen.

Is die hoop terecht, of snijden ze in hun eigen (fiscale) vel? Hoe zit dat met de boetes?

 

Onvolledige aangifte aanvullen: kan dat?

TIP: Je kan aanvullingen aan de aangifte indienen zo lang de aangiftetermijn nog loopt. 

Na afloop van die termijn word je echter beboet wanneer je bv. bepaalde sommen uit de nalatenschap vergat aan te geven. Je moet uiteraard ook de achterstallige erfbelasting betalen. De verhoging van de erfbelasting op vergeten onderdelen van de erfenis (boete wegens ‘verzuim’) bedraagt 20% (méér bij bedrog: lees verder).

Kan je dan niets doen om die boete wegens onvolledige aangifte te verminderen?

Jawel. Gelukkig is bij dergelijk ‘verzuim in de aangifte van nalatenschap’ een spontane bijvoeglijke aangifte mogelijk binnen 10 maanden na overlijden. Voor die rechtzetting betaal je wel: maximaal 10% verhoging.

 

Boete wegens te laag schatten

Stel: je hebt een schilderij uit de erfenis wel aangegeven maar te laag geschat. Die moderne kunst ook. Jouw kleinkind maakt mooiere schilderwerkjes, vond je zelf. Ondertussen is de verbeteringstermijn (aangiftetermijn) verstreken….

In Vlaanderen krijg je een boete wegens tekortschatting zodra je 10% te laag schatte (ondergrens). Die boete bedraagt tussen 5 % en 20% verhoging, afhankelijk van hoeveel je onder de waarde aangaf. Je kan de boete ook hier beperken tot maximaal 10 % door spontaan binnen 10 maanden een bijvoeglijke aangifte te doen voor de meerwaarde.

De boetes wegens tekortschatting bedragen in het Brusselse en Waalse Gewest 10 % tot zelfs 33%, dit zodra de werkelijke waarde 1/8e (of 12,50 %) hoger ligt dan de zelf geschatte waarde. Je krijgt dus minder snel een boete, maar die boetes kunnen hoger oplopen dan in Vlaanderen.

 

Speel op veilig: erkende landmeter-expert

Hiermee zit je veilig, ondervonden we:

Indien je in Vlaanderen beroep deed op een ‘erkende’ landmeter-expert voor het schatten van een onroerend goed, dan respecteert de fiscus die schatting. In Wallonië en Brussel is er een gelijkaardige procedure, ‘voorafgaande schatting’ genaamd. In ons artikel ‘Hoeveel is mijn erfenis waard?’ lees je er alles over.

Zelfs indien de woning bij een verkoop binnen de twee jaar meer waard blijkt te zijn, moet je dankzij die procedures geen bijvoeglijke aangifte doen of erfbelasting betalen!

 

Wat als de geërfde woning meer waard blijkt bij verkoop?

Stel dat je de waarde van de woning of het appartement toch zelf schatte maar die bij verkoop meer waard blijkt. Krijg je dan ook een boete?

Nee. Wanneer je een onroerend goed binnen twee jaar voor een hogere dan de zelf geschatte waarde verkoopt, kan je die boete in alle gewesten vermijden door spontaan een aanvullende of bijvoeglijke aangifte te doen. Je moet in dat geval wel de bijhorende erfbelasting betalen, maar krijgt géén boete wegens tekortschatting. Dit heet de ‘tolerantie bij meerwaarde bij verkoop’. Wil je zekerheid over de definitieve erfbelasting en bijvoeglijke aangiftes vermijden, doe dan beroep op een erkende landmeter-expert (zie hierboven).

 

Fraude bij aangifte nalatenschap

Houd er rekening mee: bij fraude is de fiscus uiteraard veel strenger. Bewust te laag schatten of verzwijgen van onderdelen van de erfenis is belastingontduiking.

Bij zo’n bedrieglijke aangifte dreigt zelfs de gevangenis en zijn de boetes niet mals: maar liefst 100% belastingverhoging.

Tracht de fiscus dus niet op die manier te slim af te zijn, maar doe aan legale successieplanning.

Toch problemen door een verkeerde aangifte van nalatenschap? Doe tijdig eenberoep op een advocaat. Je kan nu anoniem jouw zaak plaatsen om de beste advocaat te vinden

Lees onze andere artikelen voor een perfecte aangifte van nalatenschap: op tijd, op de juiste plaats en met de juiste gegevens!