Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Kan een niet erkend kind erven?

Hoe werkt de erfenis bij kinderen die niet erkend werden?

Stel dat iemand in de familie een buitenechtelijk kind had na een korte relatie. Het kind werd nooit erkend door het familielid en de nieuwe partner van de moeder erkende het kind op zeer jonge leeftijd. Heeft het kind recht op de erfenis van dit familielid?

Dit artikel is een voorbeeld van ons juridisch advies. Let wel, dit is een algemeen advies en dus niet met zekerheid van toepassing op jouw situatie. Als je in een gelijkaardige situatie zit en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies tegen een vaste prijs. Lees hier meer over de impact van een nieuwe partner op een buitenechtelijke kind.

Het kind kan stappen ondernemen om de erkenning van de nieuwe vader te betwisten, dit enkel voor het 22 jaar oud is.

Er moet alvast een onderscheid worden gemaakt tussen de afstamming en de onderhoudsplicht

Door een kind te erkennen, wordt er een juridische band van afstamming gecreëerd. In dit concrete geval tussen het kind en de oneigenlijke vader. Zoals je merkt, hoeft de man die het kind erkent, helemaal niet de natuurlijke vader te zijn. Je kan een erkenning ook betwisten. Lees hier meer over het betwisten van vaderschap

En toch kan een erkenning niet zomaar ongedaan gemaakt worden. Een erkenning kan maar ongedaan gemaakt worden met een gerechtelijke procedure en enkel voor zover er geen genetische maar ook geen ouderschapsband bestaat, bijvoorbeeld doordat de 'vader' het kind ook helemaal niet opvoedt. Lees hier meer over het verplichten van een vader om te erkennen.

Het kind kan de erkenning bovendien ook enkel betwisten als de erkenning gebeurde voordat het kind 12 was, maar dat was hier dus het geval. De procedure moet ten slotte ook worden ingesteld voor het kind 22 is. 

Wordt de erkenning niet betwist, dan blijft de oneigenlijk vader dus wettelijk gezien de vader. Wettelijk gezien heb je dan geen band met het kind.  

Wil het kind de erkenning wel betwisten, dan moet die daarvoor een juridische procedure opstarten vóór hij 22 jaar wordt. In dat geval kan hij zijn echte, biologische vader ook betrekken om de vaderschapsband te laten vaststellen. 

Daarnaast is er ook nog het zogenaamde ‘bezit van staat’. Het bezit van staat is een grond van onontvankelijkheid in elke procedure tot betwisting van het ouderschap. Als men zich steeds als ouder ten aanzien van het kind heeft gedragen en men werd door de omgeving steeds beschouwd als ouder van het kind, kan men de vastgestelde afstammingsband niet betwisten.

Wat betekent dit concreet?

Het kind in kwestie kan de erkenning wel degelijk betwisten. Dat moet hij dan wel doen voor hij 22 jaar oud wordt. Daarna kan hij het vaderschap niet meer betwisten. 

Als er een procedure komt, dan kan er steeds het bezit van staat worden opgeworpen, waardoor die procedure onontvankelijk wordt verklaard. 

Dit artikel is een voorbeeld van ons juridisch advies. Let wel, dit is een algemeen advies en dus niet met zekerheid van toepassing op jouw situatie. Als je in een gelijkaardige situatie zit en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies tegen een vaste prijs.