Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

  • Vind een advocaat
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Impact van erkenning nieuwe partner op buitenechtelijk kind

Stel dat je als vader een buitenechtelijk kind heb verwerkt na een heel korte relatie. Je hebt dit kind nooit erkend. De nieuwe partner van de moeder heeft het kind op jonge leeftijd erkend op 4 jaar. Het kind is ondertussen 15 jaar. Wat is de impact op jezelf en op je erfenis? 

Wat zegt de wet over het vaderschap?

Er moet alvast een onderscheid worden gemaakt tussen de afstamming en de onderhoudsplicht.

Door een kind te erkennen, wordt er een juridische band van afstamming gecreëerd. In dit concrete geval tussen het kind en de oneigenlijke vader. Zoals je merkt, hoeft de man die het kind erkent, helemaal niet de natuurlijke vader te zijn.

Een erkenning kan niet zomaar ongedaan gemaakt worden. Een erkenning kan maar ongedaan gemaakt worden met een gerechtelijke procedure en enkel voor zover er geen genetische maar ook geen ouderschapsband bestaat, bijvoorbeeld doordat de 'vader' het kind ook helemaal niet opvoedt.

Het kind kan de erkenning bovendien ook enkel betwisten als de erkenning gebeurde voordat het kind 12 was. De procedure moet ten slotte ook worden ingesteld voor het kind 22 is. 

Wordt de erkenning niet betwist, dan blijft de oneigenlijk vader dus wettelijk gezien de vader. Wettelijk gezien heb je dan geen band met het kind en is er ook geen impact op de erfenis. 

Wil het kind de erkenning wel betwisten, dan moet die daarvoor een juridische procedure opstarten vóór hij 22 jaar wordt. In dat geval kan hij zijn echte, biologische vader ook betrekken om de vaderschapsband te laten vaststellen.

Bezit van staat

Let op, er is ook nog zoiets als ‘bezit van staat’. Het bezit van staat is een grond van onontvankelijkheid in elke procedure tot betwisting van het ouderschap. Als men zich steeds als ouder ten aanzien van het kind heeft gedragen en men werd door de omgeving steeds beschouwd als ouder van het kind, kan men de vastgestelde afstammingsband niet betwisten. In dit concreet geval kan de vaderschap dus niet betwist worden om dat de nieuwe partner van de moeder zich wel als vader gedraagt. 

Het kind in kwestie kan de erkenning wel degelijk betwisten. Dat moet hij dan wel doen voor hij 22 jaar oud wordt. Daarna kan hij het vaderschap niet meer betwisten. Als er een procedure komt, dan kan er steeds het bezit van staat worden opgeworpen, waardoor die procedure onontvankelijk wordt verklaard. Het is dus wel mogeljk om de procedure te starten, maar om deze te winnen en de biologische vader te verplichten om het kind te erkennen zal niet lukken. 

Oplossing door Jureca

Heeft u vragen omtrent de slaagkansen van het opstarten van een dergelijke procedure? Zit je na het lezen van dit artikel toch nog met verdere vragen en heb je dus verder nood aan gespecialiseerd juridisch advies? Bestel hier snel en eenvoudig het Juridisch Advies aan een vaste tarief.

Of toch eerder nood aan een persoonlijke afspraak bij een gespecialiseerde advocaat bij jou in de buurt? Vul dan hier ons formulier in en wij gaan gratis voor jou op zoek naar de juiste lokale specialist voor het inplannen van een afspraak aan zijn/haar uurtarief.

Meer artikels over het onderwerp van erkenning kan je ook via deze weg eenvoudig en helemaal online terugvinden.