Betalingsbevel

Wat is betalingsbevel?

Betalingsbevel gaat om een bevel geven tot betalen dat uitgaat van een schuldeiser zonder dat die eerst via een rechtbank een veroordeling tot betaling moet bekomen. Hierbij kunnen ondernemers dus andere ondernemers tot betaling dwingen.

Voor welke schuldvorderingen?

De procedure geldt enkel voor:

 • Onbetwiste schuldvorderingen. Facturen die door de klant betwist worden, komen dus niet in aanmerking voor deze procedure.
 • B2B-facturen: enkel schuldvorderingen op ondernemers kunnen via deze procedure worden geïnd. Facturen t.a.v. consumenten of de overheid dus niet.
 • Facturen ten aanzien van ondernemingen in faillissement, WCO of collectieve schuldenregeling komen evenmin in aanmerking voor deze procedure.
 • Het is voorbehouden voor onbetaalde schulden waarvan de vervaldatum verstreken is.

Is je klant een niet-Belgisch, Europees bedrijf, dan moet je werken met een Europees betalingsbevel.

Wat kan ingevorderd worden?

Geldschulden, ongeacht het bedrag. De bijkomende wettelijke verhogingen, de eventuele invorderingskosten en desgevallend intresten/schadebeding. De intresten/schadebeding die u via deze procedure kan vragen, zijn wel beperkt tot 10% van de hoofdsom.

Hoe werkt zo’n betalingsbevel?

1. De schuldeiser doet beroep op een advocaat. Die gaat na of schuldvordering in aanmerking komt en engageert een gerechtsdeurwaarder voor invordering.

2. De gerechtsdeurwaarder betekent:

 • een aanmaning tot betaling
 • kopieën van de schuldbewijzen
 • een reactieformulier

3. De schuldenaar heeft een maand om:

 • te betalen
 • betalingstermijnen af te spreken of
 • om de schuld te betwisten

4. De invorderingsprocedure wordt uitgeschakeld voor schulden die tijdig betaald of betwist zijn.

5. De schuldeiser kan de gerechtsdeurwaarder een "proces-verbaal van niet-betwisting" laten maken van:

 • laattijdige of onontvankelijke betalingen
 • afbetalingsplannen waarover geen akkoord ontstaat
 • inbreuken op toegestane afbetalingen

6. Dit PV wordt uitvoerbaar verklaard door een magistraat van het Beheers- en toezichtscomité bij het CBB. Op die manier wordt een uitvoerbare titel verkregen, zonder tussenkomst van rechtbank.

7. Het zo bepaalde saldo van de schuld kan afgedwongen worden via beslag op de goederen van de schuldenaar.

Stel hier jouw vraag

Zit jij ook met dit probleem? Wij helpen je verder

Hoe werkt het?

 • 1. Vul het formulier in. Wij analyseren jouw situatie en vraag.
 • 2. We bellen jou op en reiken enkele mogelijke oplossingen aan.
 • 3. Kies vrijblijvend uw oplossing

Waarom kiezen voor Jureca?

 • 1. Betaalbaar advies op maat van een gespecialiseerde advocaat
 • 2. Praktische oplossing voor jouw situatie
 • 3. Snel antwoord op jouw vraag

Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies