Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Is het mogelijk als particulier een lease over te nemen van een bedrijf?

 

Stel dat je een vennootschap hebt die je wil laten stopzetten. In het vennootschap zit een lease die dmv renting gehuurd wordt van een leasingmaatschappij. De leasingmaatschappij zegt dat door een nieuwe wet het contract niet zomaar overgezet kan worden naar een particulier en stelt een overname door een derde partij (garage) voor, mits het betalen van een boete.

 

Dit is een algemeen advies en niet noodzakelijk toepasbaar op jouw situatie, iedere situatie is immers uniek. Indien je na het lezen van dit artikel nog steeds vragen hebt en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.

 

Zijn er wettelijke restricties voor particulieren om een lease over te nemen?

Het KB van 5 april 2019

Het KB van 5 april 2019 dat op 1 november 2019 van kracht werd heeft betrekking op tweedehandswagens die door een onderneming die van de verkoop van wagens haar doel maakt worden verkocht aan particulieren. Door dit koninklijk besluit worden er inderdaad heel wat restricties opgelegd aan deze ondernemingen waardoor een dergelijke verkoop niet onmogelijk maar wel zeer moeilijk wordt gemaakt. Bovendien zal de financiering dan een consumentenkrediet worden ipv een professioneel krediet waardoor de leasingmaatschappij een erkenning zal moeten kunnen voorleggen als kredietgever aan consumenten. Wellicht heeft de leasingmaatschappij deze erkenning niet en streeft zij dat ook niet na.

 

Wat betekent dit nu? Hoe neem je het vlotst een lease over?

Vereffening van de onderneming

In principe wordt een vennootschap bij voorkeur stopgezet door een vereffening en ontbinding in één akte waardoor deze op één en dezelfde dag kan worden stopgezet. Een mogelijke oplossing in dit dossier is evenwel de ontbinding en vereffening met aanstelling van een vereffenaar. Daarbij wordt eerst een ontbindingsbesluit genomen en een vereffenaar aangesteld (bij voorkeur de zaakvoerder). Na de ontbinding bestaat de vennootschap enkel nog voor haar vereffening en wordt dan zo het einde van het rentingcontract afgewacht. Daarna wordt er een nieuwe algemene vergadering gehouden waarbij de vereffening wordt afgesloten en houdt de vennootschap op te bestaan. Zo wordt de boete van 7.000 EUR in elk geval vermeden door een eenvoudige oplossing waarvan de meerkost meevalt.

 

Waar let je best voor op?

Het enige punt dat deze piste in gevaar zou kunnen brengen is het rentingcontract dat zou kunnen voorzien in een einde van de overeenkomst bij ontbinding van de vennootschap. Het is daarom zaak om dit toch nog even na te zien en eventueel samen met de leasingmaatschappij in een afwijking te voorzien mocht dit toch het geval zijn.

 

Dit is een algemeen advies en niet noodzakelijk toepasbaar op jouw situatie. Indien je na het lezen van dit artikel nog steeds vragen hebt en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.