Financiële instelling

Een financiële instelling is een organisatie die als kern activiteit het handelen, registreren of verhandelen van financiële contracten heeft. Het kan gaan om: * Banken, instellingen waar geld en andere waarden worden beheerd voor klanten; * Verzekeraars, instellingen die verzekeringen aanbieden en uitkeren volgens een polisdekking; * Pensioenfondsen. Een pensioenfonds is een organisatie die zich ten doel stelt om na pensionering uitkeringen (pensioen) te doen aan deelnemers aan het fonds.