Fiscale planning

Via fiscale planning tracht men het vermogen zo efficiënt mogelijk te beheren door de fiscale druk op het roerende en onroerende inkomen te verlagen. Dit kan men doen door: * het benutten van alle fiscale stimuli die beschikbaar zijn om het vermogen op te bouwen * regularisatie van het vermogen