Faillissement - Schulden vennootschap

Een faillissement houdt in dat een natuurlijke of een rechtspersoon die handelaar is heeft opgehouden te betalen en door de rechter is failliet verklaard. Er wordt een curator aangesteld die in de plaats van de gefailleerde de controle en beschikkingsbevoegdheid over de bezittingen verkrijgt. Een vennootschap heeft schulden wanneer ze een geldbedrag dat ondanks de verplichting daartoe, niet betaald wordt.