Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Het reglement van interne orde: VERPLICHT vanaf 1 januari 2019

Voor elke mede-eigendom moet u als mede-eigenaar verplicht de “statuten” voorzien. Vroeger bestonden de statuten uit twee wettelijk verplichte documenten: de basisakte en het reglement van mede-eigendom. Hierbij kon je ook een reglement van inwendige orde voegen. 

Dit reglement van inwendige orde, ook wel huishoudelijk reglement genoemd, is vanaf 1 januari 2019 “het reglement van interne orde” geworden en moet bovendien verplichtin de statuten van de mede-eigendom worden gevoegd.  

Wat hoort thuis in het nieuwe reglement van interne orde? 

Het reglement van interne orde (RIO) bevat alle praktische informatie omtrent de organen en de organisatie van de mede-eigendom. Concreet omvat het huishoudelijk reglement:

 • Algemene vergadering
  • Hoe en wanneer een algemene vergadering kan bijeengeroepen worden
  • Bevoegdheden
  • Werking
 • Syndicus
  • Wijze van benoeming
  • Bevoegdheden
  • Duur van het mandaat (en eventuele hernieuwing)
  • Regels omtrent de opzegging 

Bovendien kunnen de woon- en leefregels van de mede-eigendom ook worden opgenomen in het RIO, hoewel dit niét verplicht is (ook niet na 1 januari 2019). Toch zou dit aan te raden zijn, hoe meer regels op papier staan, hoe meer conflicten vermijden kunnen worden. Als iedereen akkoord gaat met het reglement en dit ondertekent, dan kan er later (normaal gezien) geen discussie meer over zijn. 

Wat hoort dan niet meer thuis in het nieuwe reglement van interne orde? 

 • De beschrijving van de mede-eigendom, de verdeling van het gemeenschappelijk deel en de privatieve delen. Dit moet worden opgenomen in de basisakte, dat ook verplicht in de statuten moet worden opgenomen. 
 • De verdeling van de gemeenschappelijke lasten. Dit hoort thuis in het reglement van mede-eigendom, dat ook verplicht in de staturen moet worden opgenomen. 
 • Bepalingen die strijdig zijn met bepalingen uit het reglement van mede-eigendom. Het notariële reglement van mede-eigendom geniet namelijk voorrang op het reglement van interne orde.

Moet ik hiervoor ook langsgaan bij de notaris? 

Neen, in tegenstelling tot de andere twee documenten in de statuten moet het reglement van interne orde (RIO) niet worden opgesteld door een notaris. Je kan het als mede-eigenaar dus zelf opstellen, of door de Vereniging van Mede-Eigenaars, al dan niet met behulp van de syndicus. De begeleiding bij het opstellen van het reglement van interne orde gebeurt door de syndicus. Indien alleen de wettelijke bepalingen moeten gewijzigd worden, dan kan de syndicus het reglement ook alleen aanpassen. Wil je liever zeker zijn van een correct (wettelijk) opgesteld reglement van interne orde, dan kan je je beter laten bijstaan door een gespecialiseerd jurist. 

Het enige dat moet gebeuren na het opstellen van het RIO, is een goedkeuring door de mede-eigenaars op de algemene vergadering

Hoe kan Jureca jou helpen? 

Om dus zeker te zijn om een wetsconform reglement van interne orde op te stellen is het aangeraden om je te laten bijstaan door een deskundige. Bij Jureca kan je snel en eenvoudig een reglement van interne orde laten opstellen. Eerst omschrijf je gedetailleerd je gebouw en de situatie, aan de hand van de concrete vragen van de specialist, zo ben je zeker dat niets zal ontbreken in je huishoudelijk reglement. Zo ben je zeker van een huishoudelijk reglement op maat van jouw gebouw. Klik hier om je reglement van interne orde aan te vragen. Heb je liever toch eerst schriftelijk of telefonisch advies over het huishoudelijk reglement? Geen probleem, klik hier om een deskundige te raadplegen. 

Wacht dus niet om je reglement van interne orde op te stellen of aan te passen conform de nieuwe wet (Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing van 18 juni 2018).


Laat je snel bijstaan door een specialist en wees zeker dat je in orde bent met je wettelijke verplichtingen binnen de mede-eigendom.