Probleem
Oplossing
Specialist
Bestel
 
 
 
 

Reglement van interne orde bij mede-eigendom opstellen

€210.00

Reglement van interne orde bij mede-eigendom opstellen
 • Opgesteld door juridische experten
 • Vandaag besteld, morgen eerste contact
 • Niet geleverd, geld terug!

Korte beschrijving

Voor elke mede-eigendom moet u als mede-eigenaar verplicht de “statuten” voorzien. Pas op! Sinds 1 januari 2019 moet hier verplicht het reglement van interne orde, of huishoudelijk reglement, aan worden toegevoegd!

Details

Het huishoudelijk reglement, ook wel het reglement van interne orde, is sinds 1 januari 2019 ook verplicht op te nemen in de statuten van elke mede-eigendom. Het huishoudelijk reglement bestond voor 1 januari 2019 ook al, alleen was dit tot en met 31 december 2018 niet verplicht en heette dit “het reglement van inwendige orde”.

Wat hoort thuis in het nieuwe reglement van interne orde?  

Het reglement van interne orde (RIO) bevat alle praktische informatie omtrent de organen en de organisatie van de mede-eigendom. Concreet omvat het huishoudelijk reglement:    

 • Algemene vergadering
  • Hoe en wanneer een algemene vergadering kan bijeengeroepen worden
  • Bevoegdheden
  • Werking
 • Syndicus
  • Wijze van benoeming
  • Bevoegdheden
  • Duur van het mandaat (en eventuele hernieuwing)
  • Regels omtrent de opzegging

Bovendien kunnen de woon- en leefregels van de mede-eigendom ook worden opgenomen in het RIO, hoewel dit niét verplicht is (ook niet na 1 januari 2019). Toch zou dit aan te raden zijn, hoe meer regels op papier staan, hoe meer conflicten vermijden kunnen worden. Als iedereen akkoord gaat met het reglement en dit ondertekent, dan kan er later (normaal gezien) geen discussie meer over zijn.

Wat hoort dan nietmeer thuis in het nieuwe reglement van interne orde? 

-       De beschrijving van de mede-eigendom, de verdeling van het gemeenschappelijk deel en de privatieve delen. Dit moet worden opgenomen in de basisakte, dat ook verplicht in de statuten moet worden opgenomen. 

-       De verdeling van de gemeenschappelijke lasten. Dit hoort thuis in het reglement van mede-eigendom, dat ook verplicht in de staturen moet worden opgenomen. 

-       Bepalingen die strijdig zijn met bepalingen uit het reglement van mede-eigendom. Het notariële reglement van mede-eigendom geniet namelijk voorrang op het reglement van interne orde.

Moet ik voor een reglement van inwendige orde ook langsgaan bij de notaris? 

Neen, in tegenstelling tot de andere twee documenten in de statuten moet het reglement van interne orde (RIO) niet worden opgesteld door een notaris. Je kan het als mede-eigenaar dus zelf opstellen, of door de Vereniging van Mede-Eigenaars, al dan niet met behulp van de syndicus. De begeleiding bij het opstellen van het reglement van interne orde gebeurt door de syndicus. Indien alleen de wettelijke bepalingen moeten gewijzigd worden, dan kan de syndicus het reglement ook alleen aanpassen. Wil je liever zeker zijn van een correct (wettelijk) opgesteld reglement van interne orde, dan kan je je beter laten bijstaan door een gespecialiseerd jurist. 

Het enige dat moet gebeuren na het opstellen van het RIO, is een goedkeuring door de mede-eigenaars op de algemene vergadering.  

Hoe kan Jureca jou helpen? 

Om dus zeker te zijn om een wetsconform reglement van interne orde op te stellen is het aangeraden om je te laten bijstaan door een deskundige. Bij Jureca kan je snel en eenvoudig een reglement van interne orde laten opstellen. Eerst omschrijf je gedetailleerd je gebouw en de situatie, aan de hand van de concrete vragen van de specialist, zo ben je zeker dat niets zal ontbreken in je huishoudelijk reglement. Zo ben je zeker van een huishoudelijk reglement op maat van jouw gebouw. Klik hierom je reglement van interne orde aan te vragen. Heb je liever toch eerst schriftelijk of telefonisch advies over het huishoudelijk reglement? Geen probleem, klik hierom een deskundige te raadplegen. 

Wacht dus niet om je reglement van interne orde op te stellen of aan te passen conform de nieuwe wet (Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing van 18 juni 2018).

Laat je snel bijstaan door een specialist en wees zeker dat je in orde bent met je wettelijke verplichtingen binnen de mede-eigendom. 

Inbegrepen

 • Inleidend telefonisch gesprek van ongeveer 15 minuten
 • Opmaak van het reglement
 • Privacy. Alles wat je deelt met de advocaat of jurist is uiteraard vertrouwelijk. Eens deze heeft toegestemd jou te adviseren is het beroepsgeheim automatisch van toepassing.

Niet inbegrepen

 • Opstellen van een koop-verkoopovereenkomst (hiervoor is er een ander product).
 • Opstellen van een volmacht voor de vergadering van mede-eigenaars
 • Bemiddeling tussen de mede-eigenaars of op de algemene vergadering
Hulp nodig?

Een team van experten staat voor u klaar.
info@jureca.be

Al 13 jaar vertrouwd door meer dan 85.000 Vlamingen.

Al 13 jaar vertrouwd door meer dan 85.000 Vlamingen.

Verschillende manieren van betalen mogelijk.

Verschillende manieren van betalen mogelijk.