Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

De eigenaar van je huurwoning verkoopt, wat betekent dit nu als huurder?

Wat kan je als huurder doen wanneer je huurwoning verkocht wordt?

Stel dat je huurder bent van een appartement. De verhuurder van de huurwoning wil het appartement verkopen. Mogelijks wordt het appartement verkocht voor eigen bewoning van de nieuwe eigenaar. Wat betekent dit nu voor jou? 

In dit artikel lees je een voorbeeld van een door ons geschreven juridisch advies. Let wel, dit is een algemeen advies en dus niet met zekerheid van toepassing op jouw situatie. Als je in een gelijkaardige situatie zit en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies tegen een vaste prijs. 

Volgens de woninghuurwet zijn er vier verschillende huurcontracten mogelijk.

-       ofwel heeft de overeenkomst een duur van exact negen jaar;

-       ofwel heeft de overeenkomst een duur van drie jaar of minder

-       ofwel heeft de overeenkomst een duur van meer dan negen jaar

-       ofwel wordt de overeenkomst gesloten voor het leven van de huurder: de levenslange huurovereenkomst.

Ervan uitgaande uit dat er in de oorspronkelijk huurovereenkomst geen duur werd bepaald, of minstens dat er géén sprake is van een contract van (levens)lange duur. Want dan gelden er namelijk afwijkende regels. 

Bij andere huurcontracten loopt het contract gewoon door als de huurder na de termijn in de woning blijft. Meer nog, de huurovereenkomst volgt dan vanaf het begin de regels die gelden voor een contract van precies 9 jaar. 

Intussen kan de overeenkomst op elk ogenblik beëindigd worden, zolang je maar een opzeg geeft van 3 maanden. Je moet in geen geval een opzegvergoeding betalen. 

Ook de (nieuwe) verhuurder kan de overeenkomst opzeggen. Hoe en wanneer hij dat kan hangt af van een aantal factoren. 

Wat met het huurcontract?

Als de woning wordt verkocht, zijn er een aantal dingen die kunnen gebeuren. Het is dus zeker niet zo dat de nieuwe eigenaar de huurovereenkomst in elk geval moet overnemen. 

Dat moet hij enkel als je huurovereenkomst een zogenaamde “vaste datum” heeft, bijvoorbeeld doordat de overeenkomst geregistreerd werd.

Werd het huurcontract niet geregistreerd (en was er ook geen vaste datum op een andere manier), dan kan de nieuwe eigenaar het huurcontract makkelijker beëindigen. Hier lees je meer over het opzeggen van een huurcontract. De nieuwe eigenaar kan binnen de drie maanden na het verlijden van de authentieke akte opzeggen:

-       om zelf in de woning te trekken

-       om grondige verbouwingswerken uit te voeren

-       zonder reden, maar met betaling van een vergoeding

Tegenopzeg

Ten slotte nog dit. Als de verhuurder de huurovereenkomst opzegt, mag je als huurder ook een tegenopzeg geven. Je opzegtermijn bedraagt in dat geval één maand. Deze termijn begint wel pas te lopen op de eerste van de maand die volgt op de opzegging.  

Als je een tegenopzeg geeft, moet je geen enkele opzegvergoeding betalen. Anderzijds blijven de verplichtingen van de verhuurder wel gelden, zelfs als je een tegenopzeg geeft. Zegt de verhuurder op voor eigen gebruik, dan moet hij nog altijd binnen de wettelijke termijn zelf in het pand gaan wonen. Doet hij dat niet, dan is hij je een vergoeding verschuldigd. Ongeacht of je een tegenopzeg hebt gegeven. 

Wat raden we je nu aan?

Als je niet wil wachten, kan je zelf altijd het huurcontract opzeggen. Je moet dan wel rekening houden met een opzegtermijn van 3 maand. Je kan er echter ook voor kiezen om af te wachten wat de nieuwe eigenaar zal doen. Eenmaal deze het huurcontract opzegt, kan je een tegenopzeg geven van 1 maand. Al je andere rechten blijven dan ongewijzigd. 

 

Als je in een gelijkaardige situatie zit en je wilt zekerheid over je rechten en mogelijkheden, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies tegen een vaste prijs.