Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Kan je jouw buren verplichten om hun afwatering in orde te brengen?

Situatie

Bij het bouwen van de veranda heeft een buur het regenwater van zijn dak in jouw afvoergoot laten komen. Hij heeft gevraagd of dat mocht en je heb ingestemd op voorwaarde dat je er geen last van had. Sporadisch krijg je dan overstromingen in de garage, waardoor er schade is. De leiding is nu afgekoppeld en het water stroomt op de vloer naar buiten zodat het geen schade meer kan aanrichten. Het probleem van de buur zijn afwatering is dus nog niet opgelost.

Advies

Wat de afvoering van hemelwater betreft is het Burgerlijk Wetboek duidelijk. Artikel 681 zegt immers: Ieder eigenaar moet zijn daken zodanigaanleggen dat het regenwater op zijn grond of op de openbare weg afloopt; hij mag het niet doen neerkomen op het erf van zijn nabuur.

Het feit dat een buur dit gedoogd heeft kan als tegenargument worden ingeroepen. Los daarvan mag je geen abnormale hinder ondervinden van het nabuurschap. Dat er water in uw garage binnenstroomt is uiteraard niet het geen men kan of mag verwachten.

We raden hier aan met de buur en de vrederechter om de tafel te gaan zitten. Een derde die met kennis van zaken spreekt kan in veel gevallen een conflict ontmijnen. Dit is een gratis procedure waarbij partijen in het bureau van de vrederechter rond de tafel gaan en hun standpunten uiteen doen. De vrederechter stelt dan een oplossing voor. Als iedereen zich hierin kan vinden maakt hij een proces – verbaal van verzoening op dat bindend is.

 

 

 

 

 

Samengevat

De buur dient te zorgen voor een afwatering op zijn eigen grond of op de openbare weg.