Ontslagbrief

Wat is een ontslagbrief?

Jouw ontslagbrief is een zelf geschreven document waarin je het einde van de samenwerking aangeeft. Je kan in een woedebui gillen dat je ‘ontslag neemt’ maar dat wordt maar echt, als je het op papier zet.

Op het moment dat je aan je baas zegt dat je ontslag neemt, gaat de opzegtermijn in. De rechten en plichten van je arbeidsovereenkomst blijven dan nog gewoon verder lopen.

Een ontslag is pas geldig als het schriftelijk wordt overgemaakt aan de werkgever. Dit kan op verschillende manieren:

  • via een per post aangetekende brief, die uitwerking heeft de derde werkdag na de datum van verzending
  • via een brief die rechtstreeks wordt bezorgd aan de werkgever of een persoon die bevoegd is om dergelijke brieven
  • voor de werkgever in ontvangst te nemen, tegen een ontvangstbewijs (het is voldoende hem een dubbel van de brief voor ontvangst te laten tekenen)
  • bij deurwaardersexploot (wordt slechts zelden gebruikt).

Let op: Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of duur kan je niet vroegtijdig beëindigen tenzij het gaat om een contractbreuk door een fout van je werkgever. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan je op elk moment beëindigen.

Wacht niet met uw rechten te beschermen.

Jureca helpt u vrijblijvend met het zoeken van de ideale advocaat. Een eerste consultatie over uw rechten is bovendien vaak gratis.

  • Vertel ons vrijblijvend uw situatie
  • Wij contacteren gespecialiseerde advocaten
  • U ontvangt een overzicht van mogelijke oplossingen en prijzen

Neem geen risico

Post hier gratis uw zaak