Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Wat zijn enkele minder voorkomende extralegale voordelen voor werknemers?

 

Stel dat je als werkgever meer extralegale voordelen aan je werknemers wil aanbieden. Zijn er, naast de voordelen die je reeds aanbiedt, bijkomende, minder gekende, extralegale voordelen die je als werkgever aan personeelsleden kan aanbieden?

 

Dit is een algemeen advies en niet noodzakelijk toepasbaar op jouw situatie, iedere situatie is immers uniek. Indien je na het lezen van dit artikel nog steeds vragen hebt en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.

 

Extralegale voordelen

Het toekennen van een vergoeding voor kosten eigen aan de werkgever.

Indien uw werknemer bepaalde uitgaven moet verrichten tijdens de uitoefening van zijn beroep en U die beroepskosten aan uw werknemer terugbetaalt zijn er op dit bedrag geen RSZ-bijdragen verschuldigd. De RSZ beschouwt een kostenvergoeding niet als loon. De terugbetaling van de kostenvergoeding kan gebeuren op basis van reële kosten of op basis van een forfait.

Hierbij kan onder meer gedacht worden aan:

·      Een forfait voor thuiswerk: het forfait voor bureaukosten als de werknemers een deel van hun werk thuis doen bedraagt 120 EURO per maand;

·      PC en internet : het aanvaardbaar forfait voor kosten bij de aankoop van een pc en voor een internetverbinding is gelijk aan 20 EURO per maand voor een pc en 20 EURO per maand voor internet;

·      Kledijkosten : de forfaits bedragen voor aankoop van werkkledij 1,65 EURO per dag en voor het onderhoud van de werkkledij eveneens 1,65 EURO per dag;

 

Het geven van geschenken bij bepaalde gelegenheden is tevens vrijgesteld van RSZ en belastingen.

Aanvaardbaar is 30 EURO per kind ter gelegenheid van Sinterklaas, 30 EURO met Kerstmis en Nieuwjaar. Een geschenk bij pensionering van een werknemer begroot op 30 EURO per gewerkt jaar is tevens gebruikelijk en aanvaardbaar.

Sport- en cultuurcheques voor een bedrag van 100 EURO per jaar per werknemer zijn vrijgesteld van RSZ.

 

Verkopen van eigen producten of diensten aan het personeel aan gunsttarief

Het verkopen van eigen producten of diensten aan het personeel aan gunsttarief is eveneens een interessante mogelijkheid. Wel dient hierbij ook met beperkingen rekening te worden gehouden. Het is nooit toegestaan te verkopen onder de eigen kostprijs. Onder bepaalde voorwaarden beschouwt de fiscus het verkopen van eigen producten aan een “gunstprijs” aan het personeel als een sociaal voordeel. Dit betekent dat uw werknemers niet belast worden op het verkregen voordeel (de korting), terwijl die verleende korting toch voor u aftrekbaar is.

Deze verkopen dienen ook wel beperkt te zijn tot de persoonlijke behoeften van uw werknemer en zijn gezin. Een rekbaar begrip en er staan geen exacte limieten op, doch het is de bedoeling om te vermijden dat de werknemer zelf een handeltje zou beginnen. 
De RSZ stelt wat dit voordeel (eigen producten of diensten verkopen aan personeel) nog een bijkomende voorwaarde, met name de toegestane korting mag niet hoger zijn dan 30 %.

Tot slot

We raden aan je sociaal secretariaat een simulatie te vragen van de extralegale voordelen die je overweegt toe te kennen aan je werknemers alvorens een beslissing te maken. 

 

Dit is een algemeen advies en niet noodzakelijk toepasbaar op jouw situatie, iedere situatie is immers uniek. Indien je na het lezen van dit artikel nog steeds vragen hebt en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.