Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Kan je een hogere tegemoetkoming bekomen als mindervalide?

Om een hogere tegemoetkoming te bekomen van de DG Personen met een handicap dien je een wijziging aan te vragen om medische redenen.

Deze aanvraag kan online gebeuren via My Handicap. Nadien zal je een uitnodiging ontvangen om medische stukken over te maken.

Het is van het grootste belang dat uw medisch dossier zo goed volledig mogelijk gestoffeerd is met specialistische verslagen waarin uw medische toestand uitvoerig wordt omschreven. We raden je aan dit zeker vooraf te bespreken met uw behandelende arts.

Indien een beslissing op basis van de stukken je geen genoegdoening brengt, heb je steeds het recht om onderzocht te worden door een arts van  het DG  Personen met een handicap. Na kennisname van de eventuele beslissing op basis van de stukken dien je alsdan uitdrukkelijk te verzoeken dat je een medisch onderzoek wenst en geen genoegen neemt met een beslissing op stukken. Op dit medisch onderzoek heb je het recht je te laten bijstaan door een arts van jouw keuze.

Tegen een negatieve beslissing kan je beroep aantekenen bij de Arbeidsrechtbank door middel van een brief of verzoekschrift te richten aan de griffie waarin je de motieven vermeldt waarom je niet akkoord kan gaan met de getroffen beslissing. Deze procedure is kosteloos, tenzij zij tergend en roekeloos zou zijn in welk geval je tot de kosten kan veroordeeld worden.

In de praktijk zal de Arbeidsrechtbank een geneesheer-deskundige aanstellen met als opdracht jou te onderzoeken, kennis te nemen van jouw medische stukken en advies te verlenen nopens jouw gezondheidstoestand zodat de rechtbank met kennis van zaken kan oordelen over jouw verzoek.

Voor eventuele concrete info naar afspraken toe kan je ook contact opnemen met de sociaal assistent van de DG Personen met een handicap via de webapplicatie of via het contactpunt in jouw provincie. Ook nadere info te verkrijgen bij de sociale dienst van uw ziekenfonds en OCMW.

Supplement op uitkering mogelijk?

Je kan bij jouw mutualiteit een aanvraag te doen voor een supplement op uw uitkering wegens hulp van derden. Hierdoor wordt het dagbedrag van jouw uitkering verhoogd. Deze aanvraag kan je doen bij de sociale dienst van uw ziekenfonds.

De adviserend geneesheer zal je alsdan uitnodigen voor verdere info en medisch onderzoek alvorens een beslissing te nemen over uw recht verzoek en eventueel recht op deze uitkering. Tegen een negatieve beslissing van de adviserend geneesheer kan beroep worden aangetekend bij de Arbeidsrechtbank. Zie zoals hierboven, de procedure is gelijk als bij een negatieve beslissing van het DG Personen met een handicap.

Oplossing door Jureca

Heeft u vragen omtrent de slaagkansen van het opstarten van een dergelijke procedure? Zit je na het lezen van dit artikel toch nog met verdere vragen en heb je dus verder nood aan gespecialiseerd juridisch advies? Bestel hier snel en eenvoudig het Juridisch Advies aan een vaste tarief.

Of toch eerder nood aan een persoonlijke afspraak bij een gespecialiseerde advocaat bij jou in de buurt? Vul dan hier ons formulier in en wij gaan gratis voor jou op zoek naar de juiste lokale specialist voor het inplannen van een afspraak aan zijn/haar uurtarief.

Meer artikels over het onderwerp van Uitkeringen kan je ook via deze weg eenvoudig en helemaal online terugvinden.