Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Ontslag Rechten

Bij een ontslag">een ontslag heb je zowel rechten als plichten. Deze worden bepaald door je contract en je statuut. Het Belgisch recht maakt een onderscheid tussen het statuut van een arbeider of een bediende.  

Ben ik verplicht om een opzegtermijn te doen?

Neem er eerst eens je contract bij en vraag dan om professioneel advies bij ontslag. Vaak vermeld je contract wat de opzegtermijn is in geval van ontslag. Jij hebt dan de plicht om dit zo te doen.  Maar heb je zelf ontslag genomen dan bepaal je zelf de duur van je opzegtermijn. Als je opzegtermijn 30 weken is of meer, heb je recht op outplacementbegeleiding. Wie 45 jaar of ouder is op de datum van het ontslag, heeft daar ook recht op.

Ik word ziek tijdens mijn opzegtermijn. Moet ik dan minder lang werken?

Wie ziek wordt tijdens zijn opzegtermijn, kan deze tijd niet als werktijd aanrekenen. Je opzegtermijn zal gewoon verlengd worden met het aantal dagen dat jij ziek was.

Kan ik verlof opnemen tijdens mijn opzegtermijn?

Als je zelf ontslag neemt, kan je de opzegtermijn bepalen. Wil je daar een verlof aankoppelen, dan is dat jouw beslissing. Maar als je ontslaan wordt en je contract bepaalt je opzegtermijn, dan is iedere afwezigheid of verlofdag een uitstel maar geen afstel. Je opzegtermijn zal gewoon verlengd worden met het aantal dagen dat jij met verlof was. Tijdens je opzegtermijn kan je recht hebben op sollicitatieverlof. Dit verlof kan je inroepen om naar een nieuwe job te zoeken. Je kan dit recht niet alleen inroepen of als voldongen feit aangeven – het sollicitatieverlof vraag je aan en wordt in onderling overleg bepaald.

Ook als je ontslag gekregen hebt, kan je er toch nog altijd voor kiezen om zelf je ontslag in te dienen. Dien je zelf je ontslag in dan kan je ook zelf de opzegtermijn bepalen.

Ik heb geen ontslagvergoeding gekregen.  Wat nu?

Je hebt bijna altijd recht op een ontslagvergoeding tenzij je een ernstige professionele fout hebt begaan of je contract andere voorwaarden vermeldt. Als je geen krijgt maar je denkt dat je hier recht op hebt kan je een ontslag vergoeding eisen.

Er staat een rekenfout in de ontslagvergoeding.

Het bedrag van die vergoeding wordt berekend op basis van een aantal factoren, zoals je bruto jaarloon en het aantal jaren dat je in het bedrijf gewerkt hebt. Zo je een rekenfout opmerkt kan je dit bij je ex-baas melden.

Waarom krijg ik geen werkloosheidsuitkering?

Wie zelf ontslag neemt, verliest het recht op een werkloosheidsuitkering. Ook logisch als je meteen elders aan het werk gaat, was je niet ‘werkloos’ en heb je dus ook geen recht op een werkloosheidsuitkering. 

Wie ontslaan wordt, kan pas een werkloosheidsuitkering bekomen nadat de opzegtermijn afgelopen is. Hoe lang de opzegtermijn zal zijn, staat meestal in je contract vermeld. De RVA behandelt jouw aanvraag om een werkloosheidsuitkering te krijgen.