Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Wat als een werkgever de medische overmacht niet aanvaardt?

Indien de ingeroepen overmacht aanvaard wordt door de werkgever stellen zich geen problemen.

Indien de tegenpartij de overmacht betwist en zij gelijk krijgt van de rechter is aan de arbeidsovereenkomst geen einde gekomen.

Men kan dus de verdere prestaties vragen of men kan het ontslag wegens overmacht beschouwen als een onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer.

Dat betekent dat, als de werknemer de overeenkomst beëindigt zonder de wettelijke opzegtermijn in acht te nemen, hij aan de werkgever een opzegvergoeding verschuldigd is, gelijk aan het bedrag van het lopende brutoloon en de krachtens de overeenkomst verkregen voordelen, dat overeenstemt met de duur van de opzegtermijn of met het resterende gedeelte van die termijn.

Op de opzegvergoeding betaald door de werknemer zijn geen socialezekerheidsbijdragen noch bedrijfsvoorheffing verschuldigd.