Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Een werknemer ontslaan

Als u een werknemer wilt ontslaan beschikt u over twee opties: een opzegging (= normaal onstlag) of onregelmatig ontslag (= ontslag wegens dringende redenen).

Bij een normaal ontslag hoeft er geen reden te zijn om de werknemer te ontslaan. Daarom krijgt die ook meer bescherming: hij/zij heeft recht op een bepaalde opzeggingstermijn en een opzeggingsvergoeding.

Bij ontslag wegens dringende reden heeft de werknemer fouten gemaakt die verdere samenwerking onmogelijk maken. In dat geval kan u de arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigen. Deze vorm van ontslag moet voorzichtig gebruikt worden. De rechter kan nagaan of het ontslag wel rechtmatig was. Indien je iemand wilt ontslaan om dringende redenen raadpleeg je best een advocaat. Hij kan je helpen met het bewijzen van de fout en het opstellen van de juiste motiveringen. Zo vermijd je dat de werknemer een dure rechtszaak kan aanspannen en toch een ontslagvergoeding kan eisen.

Ontslag wegens dringende redenen

Wat is een ontslag wegens dringende redenen?

Het ontslag is aan strenge vormvereisten onderworpen. Het niet-naleven van deze vereisten geeft aanleiding tot een onregelmatig ontslag. Dat wordt zeer streng beoordeeld: het volstaat bijvoorbeeld dat een ontslagbrief op het verkeerde adres staat. Het is dan ook essentieel dat u zich goed informeert en uitermate voorzichtig te werk gaat als u het zelf wilt doen.

Wat zijn de vormvereisten bij een ontslag wegens dringende redenen?

Als deze vormvereisten niet worden nageleefd dan kan de rechter het ontslag wegens dringende redenen nietig verklaren. Als werkgever moet je dan toch de opzeggingsvergoedingen betalen. 

 • De werknemer ontslaan binnen de 3 werkdagen na kennisname van de feiten.  Je krijgt van de wet dus 3 dagen de tijd om iemand te onstlaan vanaf dat je op de hoogte bent van de dringende reden. Heel snel handelen is dus de boodschap. Kan je dan niemand ontslaan die jaren geleden een grove fout heeft gemaakt? Toch wel, als je er nu pas achterkomt. Als een werknemer een fout 3 jaar geleden heeft gemaakt en je komt daar nu pas achter, dan krijg je 3 dagen de tijd om hem officieël te ontslaan. 
 • Kennisgeving van de motieven. Na het effectief ontslaan van de werknemer krijgt u 3 dagen de tijd om de dringende redenen van het ontslag uitgebreid te motiveren. Deze redenen moet u dan via aangetekende zending of via deurwaardersexploot opsturen. Het uitgebreid motiveren van de redenen is heel belangrijk. Ontslag wegens diefstal volstaat niet. Je zal de situatie, gestolen goederen, tijdstippen, waarde en derglijke uitgebreid moeten omschrijven om later niet in de problemen te komen. 
 • Ondertekening door bevoegde personen. De motiveringsbrief moet ondertekend worden door de juiste personen. In een bedrijf zijn dit bijvoorbeeld de zaakvoerders. 

Wat zijn vaak geldige dwingende redenen voor ontslag?

 • Diefstal
 • Dronkenschap op het werk
 • Insuborbinatie
 • Geweld tegen medewerknemers
 • Belangenvermenging 
 • Valse activiteitverslagen
 • Bedrog
 • Niet verantwoorde afwezigheid
 • Concurrentie

Wat zijn de gevolgen van een ontslag wegens dringende redenen?

Een ontslag wegens dringende redenen maakt steeds een einde aan de arbeidsovereenkomst. Dit is de 'macht tot ontslag': ook een onregelmatig ontslag ontslaat de werknemer. 

Indien de werknemer een ontslag wegens dringende redenen aanvecht kan hij zijn recht op opzeggingsvergoeding eisen. Die is gelijk aan het loon waarop hij tijdens de opzeggingstermijn recht zou hebben gehad. Daarnaast kan er ook nog een schadevergoeding verschuldigd zijn.

Wat kan een advocaat gespecialiseerd in het ontslag van werknemers voor jou betekenen?

Soms ligt het ontslag een pak ingewikkelder dan een normale opzeg. Hoe ga je bijvoorbeeld bewijzen dat uw werknemers gestolen hebben? Of dat hij bedrijfsgeheimen aan de concurrentie doorspeelt? Het bewijzen van feiten in de rechtbank is niet altijd even duidelijk, een gespecialiseerde advocaat in arbeidsrecht kan hierbij helpen. Andere veel voorkomende oplossingen zijn:

 • Helpen met het bewijzen van fouten van werknemers
 • Zorgen voor correct ingevulde C4's
 • Het opstellen van een ontslag brief
 • Het schrijven van een motiverings brief

Bent u op zoek naar een gespecialiseere advocaat in het ontslaan van werknemers? Met jureca.be vind je snel de ideale advocaat aan de scherpste prijs. Dankzij ons platform kan u uw situatie beschrijven aan de hand van enkele slimme vragen. Vervolgens sturen wij uw zaak anoniem door naar alle gespecialiseerde advocaten in uw buurt. Zij maken gepersonaliseerde voorstellen, waarna u kan kiezen op basis van ervaring, prijs, profiel en reviews! En dit alles volledig gratis. Waarom zou u niet eens enkele voorstellen bekijken? Klik hier om te starten!