Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Mijn werknemers staken

Als uw werknemers staken, heeft u een aantal mogelijkheden: Preventie, lock-out, beroep doen op politie of rechter.

Preventie

Via de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg kan u een beroep doen op een sociaal bemiddelaar. Die zal proberen om de beide partijen tot een akkoord te brengen.

Lock-out?

Net zoals uw werknemers het recht hebben om te staken, heeft u in principe het recht om een 'lock-out' toe te passen. Daarbij ontzegt u de werknemers het recht om te werken. Een lock-out komt echter zelden voor. Als u hem toch zou toepassen, moet u hem op voorhand meedelen aan de voorzitter van het paritair comité waaronder u valt.

Kan ik beroep doen op de politie of op de rechter?

Een staking is in principe toegelaten. Er is een recht op staken. Dat betekent niet dat alles mag. Uw recht op eigendom en de rechten van niet-stakende werknemers moeten gevrijwaard blijven.

Als u daarom vreest voor schade aan uw eigendom of voor de veiligheid van u of uw klanten of personeel, dan kan u een beroep doen op de politie.

Daarnaast kan u zich via een eenzijdig verzoekschrift wenden tot de rechter. Dat kan als de gevolgen van de staking disproportioneel zouden zijn ten aanzien van het doel. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn als er geweld wordt gebruikt, of als aan werkwilligen de toegang tot de onderneming wordt ontzegd. De rechter kan dan een bevel uitvaardigen en een dwangsom uitspreken. Toch moet opgemerkt worden dat dit alles in de praktijk niet zo eenvoudig is.

Heeft u snel nood aan een advocaat gespecialiseerd in staken of arbeisrecht? Via onze tool contacteert u in een mum van tijd alle beschikbare advocaten.