Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Verkoop van auto: wie moet de verkeersbelasting betalen?

De persoon op wiens naam een voertuig is ingeschreven zal steeds gehouden blijven tot betaling van de verkeersbelasting.

De wet merkt de titularis van de nummerplaat aan als de belastingplichtige die gehouden is tot de betaling van de verkeersbelasting. Conclusie: ongeacht wat er is overeengekomen, de persoon op wiens naam het voertuig staat ingeschreven, is verantwoordelijk.

Wat als je ondertussen jouw auto hebt verkocht?

Bij de overeenkomst van verkoop van het voertuig tussen verkoper en koper kan overeengekomen worden dat de koper zou zorgen voor de schrapping van de nummerplaat. Echter dat ontslaat de verkoper niet van diens gehoudenheid ten aanzien van de Vlaamse Belastingdienst daar deze overeenkomst niet tegenstelbaar is aan de fiscus.

De verkoper kan op basis van die overeenkomst met de koper de door de verkoper betaalde verkeersbelasting terug vorderen daar de koper er zich toe verbonden had de nummerplaat te laten schrappen.

De belastingwetten en fiscale bepalingen zijn van openbare orde wat onder meer ook tot gevolg heeft dat de belastingplichtige dienaangaande geen overeenkomsten kan sluiten die tot gevolg zou hebben dat hij niet tot betaling gehouden is. Als gevolg houdt dat in dat de verkoper gehouden blijft tot betaling van de verkeersbelasting zolang de nummerplaat die op diens naam staat niet geschrapt is.

Zijn er toch uitzonderingen mogelijk?

Om bevrijd te zijn van de betaling van de verkeersbelasting dient voldaan te zijn aan een dubbele voorwaarde, met name naast het document van verkoop is het absoluut noodzakelijk dat men ook beschikt over het bewijs van schrapping van de nummerplaat door de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV).

De Vlaamse Belastingdienst zal aanraden dan ook ten spoedigste te zorgen voor de schrapping van de nummerplaat teneinde nieuwe aanslagen voor de toekomst te vermijden.

Jureca raadt u dan ook aan onmiddellijk een aangifte te doen bij de Politie van het feit dat de verkoper niet meer in het bezit is van de nummerplaat en dat deze dient geschrapt te worden zodat de verkoper minstens bevrijd bent van toekomstige aanslagen.

Men kan deze aangifte indienen bij de Lokale Politie van diens woonplaats en het bewijs van deze aangifte aangetekend op te sturen naar DIV  op volgend adres:  FOD  Mobiliteit en Vervoer, DIV,  City Atrium,  Vooruitgangstraat 56 , 1210 Brussel.

Tevens is het raadzaam na een tweetal weken te informeren of de schrapping effectief is uitgevoerd om te vermijden dat er nog nieuwe aanslagen van de Vlaamse Belastingdienst zou krijgen. DIV is bereikbaar op het telefoonnummer: 32 2 277 31 11.

In elk geval kan men aan de Vlaamse Belastingdienst vragen de openstaande schuld te mogen voldoen in maximaal 12 maandelijkse schijven.

Afhankelijk van jouw situatie zou je kunnen overwegen beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de Vlaamse Belastingdienst bij de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Oplossing door Jureca

Heeft u vragen omtrent de slaagkansen van het opstarten van een dergelijke procedure? Zit je na het lezen van dit artikel toch nog met verdere vragen en heb je dus verder nood aan gespecialiseerd juridisch advies? Bestel hier snel en eenvoudig het Juridisch Advies aan een vaste tarief.

Of toch eerder nood aan een persoonlijke afspraak bij een gespecialiseerde advocaat bij jou in de buurt? Vul dan hier ons formulier in en wij gaan gratis voor jou op zoek naar de juiste lokale specialist voor het inplannen van een afspraak aan zijn/haar uurtarief.

Meer artikels over het onderwerp van verkeersrecht kan je ook via deze weg eenvoudig en helemaal online terugvinden.