Verblijf en immigratie

Advies over vreemdelingenrecht.

Verblijf en immigratie gaat niet enkel over vluchtelingen of gezinshereniging, maar ook om zogeheten expats, mensen die hier tijdelijk wonen en werken en een verblijfsvergunning nodig hebben. Ook buitenlandse studenten en au-pairs hebben dikwijls nood aan een goed juridisch advies betreffende hun verblijf in België. Het is aan te raden jezelf steeds goed juridisch te informeren alvorens bepaalde stappen te ondernemen.

 

KEN JE RECHTEN EN JE PLICHTEN

Asiel aanvragen, trouwen met een vreemdeling die naar België wil verhuizen, de Belgische nationaliteit verkrijgen.. Vertel ons hier kort jouw situatie, dan gaan we samen op zoek naar de meest geschikte oplossing voor je probleem.