Verblijf en immigratie

Producten rond vreemdelingenrecht.

Juridische producten onder Verblijf en immigratie

Juridische producten rond asiel en migratie.

Vooral buitenlanders komen in contact met het asiel en migratierecht.

Vreemdelingen en asielzoekers hebben vaak nood aan juridische ondersteuning. Voor hen is de belgische wetgeving een kluwen. Vaak is er ook een taalbarrière die het moeilijk maakt om snel een visum te bekomen. Vanuit Jureca zochten we de meest voorkomende problemen in het asiel en migratie recht en zorgde voor bijpassende kant en klare oplossingen. Steeds met een vaste, transparante prijs zodat je weet waar je aan toe bent. 

 

Kies een van bovenstaande thema's om een oplossing voor jouw probleem te vinden!