Diefstal

Diefstal

Een diefstal gebeurt wanneer iemand die een zaak die hem niet toebehoort, met opzet wegneemt. Een diefstal kan enkel betrekking hebben op roerende goederen.

Juridische voorwaarden voor diefstel

  • De zaak moet eigendom zijn van iemand anders
  • Ook al is men mede-eigenaar, kan men praten over stelen

Soorten diefstallen

  • Winkeldiefstal
  • Woninginbraak
  • Hit-and-run

Subthema's