Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Wanneer wordt de waarde van een handelszaak bepaalt bij een scheiding?

Aangezien verscheidene componenten van een handelszaak aan verandering onderhevig kunnen zijn, dient de beoordeling omtrent de waarde van de handelszaak te geschieden op een bepaalde datum. De waarde van een handelszaak kan sterk schommelen al naar gelang de datum van de waardering ervan.

Het is echter niet de datum van de feitelijke scheiding die de vermogenswaarde die tot de gemeenschap behoort bepaalt, maar wel de datum van de werkelijke verdeling. (In dit verband kan worden verwezen naar de rechtspraak van het Hof van Beroep te Gent van 10 maart 2016, RW 2017-18, afl. 21, 830; TEP 2017, afl. 1, 59 en T.Not. 2016, afl. 9, 663.)

Vandaar ook dat de beheersperiode tot de daadwerkelijke verdeling mee relevantie heeft.

Normale waardeschommelingen tijdens de postcommunautaire periode komen ten goede of ten nadele van deze postcommunautaire onverdeeldheid.

Zijn de tijdens deze periode ontstane meerwaarden echter het gevolg van beheershandelingen die een loutere bewaring overstijgen, dan kan de actieve, in de handelszaak verder werkende (ex-)echtgenoot aanspraak maken op vergoeding.

Anderzijds kunnen ontstane minderwaarden die niet als ‘normaal’ kunnen bestempeld worden, doch het gevolg zijn van het slechte beheer van de verder werkende (ex-)echtgenoot in rekening worden gebracht.