Samenlevingscontract

Juridisch advies over het samenlevingscontract

Wanneer jullie ervoor kiezen om als ongehuwden samen te wonen is het toch mogelijk om juridisch een aantal afspraken vast te leggen betreffende het samenwonen en een eventueel einde daaraan. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in een samenlevingscontract. 

Wat kan niet geregeld worden?

Als principe geldt hier dat een samenlevingscontract geen berperkingen kan opleggen aan de individuele vrijheid van de partners. Dit kan enkel binnen het huwelijk. Wanneer jullie ongehuwd samenwonen kan je jouw partner bijvoorbeeld (juridisch) niet verplichten:

 • trouw te zijn;
 • samen te wonen (ook niet voor een minimumtermijn);
 • na de scheiding een in de tijd onbeperkte vergoeding te betalen.

Wel is het bijvoorbeeld mogelijk om jouw partner iets na te laten bij een overlijden, al kan dit niet in een samenlevingscontract worden vastgelegd. Voor dit laatse moet er een testament worden opegemaakt. 

Wat kan er wel geregeld worden? 

In het samenlevingscontract kan je enkel de organisatie van het gezin en een aantal gevolgen van het samenwonen voor de goederen die jullie bezitten regelen. Concreet betreft het bijvoorbeeld de volgende punten: 

Wie bezit wat?

Jullie kunnen vastleggen welke eigendommen specifiek van wie zijn en wat er met de gemeenschappelijke goederen zal gebeuren indien jullie wegen toch ooit zouden scheiden.  

De inkomsten en besparingen.

Afspraken betreffende het maandelijkse bedrag dat jullie op de gemeenschappelijke rekening storten, wie welk deel van de huur betaald enzovoort kunnen allemaal worden vastgelegd in een samenlevingscontract. 

Jullie kunnen ook vastleggen welke kosten met de gemeenschappelijke rekening mogen worden betaald. Wordt het voetbalabonnement, of uitgaven voor kleren en schoenen met de gemeenschappelijke rekening betaald? Allemaal zaken die kunnen worden bepaald in een samenlevingsovereenkomst. 

Tot slot is het ook mogelijk hier duidelijke afspraken te maken over de verdeling inkomsten versus huishoudelijk werk. Een niet-werkende echtgenoot zal bijvoorbeeld minder bijdragen in de financiële last van het gezin, maar wel de opvoeding van de kinderen voor zijn of haar rekening nemen. 

Onderlinge toestemming.

Samenwonende partners kunnen afspreken welke beslissingen voor het gezin zij individueel mogen nemen en voor welke beslissingen of overeenkomsten zij de uitrukkelijke toestemming of handtekening van de beide partners nodig hebben. Wanneer jullie bijvoorbeeld samen in de woning wonen die eigendom is van één van beide, is het mogelijk om in de samenlevingsovereenkomst vast te leggen dat deze woning slechts verkocht kan worden na het uitdrukkelijk akkoord van de beide partners. (Een eventuele verkoop door de ene partner zal echter wel geldig zijn, al heeft de partner die hier niet mee instemde dan wel recht op een schadevergoeding) 

Huur

Wie van jullie neemt het huurcontract van de woning waar jullie beiden wonen over bij een eventuele scheiding? 

Kinderen

Wie ontfermt zich over de opvoeding van de kinderen en hoe verdelen jullie de kosten voor de kinderen? Ook is het mogelijk om in een samenlevingsovereenkomst reeds afspraken te maken over wat er met de kinderen zou gebeuren bij een eventuele breuk in de relatie.  

Einde van de relatie

Hoe verdelen jullie bij een eventuele scheiding de gemeenschappelijke bankrekeningen, de meubels en goederen die jullie samen hebben aangekocht? Wat indien één van jullie onverwacht komt te overlijden? Ook dit zijn afspraken die allemaal in de samenlevingsovereenkomst kunnen worden vasteglegd. 

Waar kan je een samenlevingscontract laten opmaken?

Als je wettelijk of feitelijk samenwoont, kun je een samenlevingscontract laten afsluiten om je beter te beschermen. Zo’n contract moet opgemaakt en bekrachtigd worden door de notaris, waarna het kan ingeschreven worden in het bevolkingsregister. 

Bestel hier de oplossing voor jouw situatie

Zit jij ook met dit probleem? Wij helpen je verder

Hoe werkt het?

 • 1. Vul het formulier in. Wij analyseren jouw situatie en vraag.
 • 2. We bellen jou op en reiken enkele mogelijke oplossingen aan.
 • 3. Kies vrijblijvend uw oplossing

Waarom kiezen voor Jureca?

 • 1. Betaalbaar advies op maat van een gespecialiseerde advocaat
 • 2. Praktische oplossing voor jouw situatie
 • 3. Snel antwoord op jouw vraag

Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies