Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Wie draagt de kosten ingeval van ziekte als er geen geld is?

Wat zegt de wet?

Kinderen hebben een onderhoudsplicht ten overstaan van hun ouders bij opname in een woonzorgcentrum.

(Klik hier voor meer info over de onderhoudsplicht bij een begrafenis)

 

Voor de betaling wordt eerst naar het pensioen van de rusthuisbewoner gekeken. Daarnaast kan hij een beroep doen op een bijdrage uit de Vlaams zorgverzekering. In veel gevallen komt het ziekenfonds tussenbeide. Als dat niet volstaat, kan hij zich wenden tot het OCMW om het resterende deel te betalen.

 

Het OCMW kijkt dan eerst naar de roerende inkomsten van de rusthuisbewoner, zoals spaargelden en aandelen. Kan daarmee de rusthuisfactuur worden betaald, dan past het OCMW niet bij. Het OCMW kan ook nagaan of er onroerende inkomsten zijn, zoals huurgelden. Als er een tweede of derde eigendom is, kan het voorstellen die te verhuren. Zelfs voor de eigen eigendom kan het OCMW nagaan of dat niet kan worden verhuurd, al gaan weinig OCMW’s zover.

 

 

Het OCMW kan wel altijd een hypothecaire inschrijving nemen op het onroerend goed van de rusthuisbewoner. Zo kan het achteraf - als het pand wordt verkocht - zijn tussenkomst recupereren.

 

Als een oudere niet voldoende middelen meer heeft om een woonzorgcentrum te betalen, dan komt het OCMW (van de gemeente waar men woonde vóór de opname) tussen. Het OCMW kan op zijn beurt de kosten van de opname terugvorderen van de onderhoudsplichtige familieleden van de oudere.

 

 

De onderhoudsplichtige familieleden zijn:

 • de echtgenoot of echtgenote
 • de kinderen
 • de schoonkinderen
 • de kleinkinderen.  

Het bedrag gedeeld door het aantal kinderen van de oudere. Als de onderhoudsplichtige een laag inkomen heeft kan hij vrijgesteld worden van het betalen van de opnamekosten.

 

 

Het OCMW kan de onderhoudsplichtige vrijstellen van de terugbetaling van de kosten om volgende redenen:

 • een slechte relatie tussen oudere en onderhoudsplichtige
 • een jarenlange verbreking van het contact tussen oudere en onderhoudsplichtige
 • een slechte gezondheid van de onderhoudsplichtige
 • het gepensioneerd zijn van de onderhoudsplichtige.

 

 

Er is een vaste terugvorderingsschaal opgesteld. Het OCMW kan ook beslissen om in het algemeen af te zien van de onderhoudsplicht en de kosten dus niet terugvorderen van de kinderen of familieleden 

 

 

Bij meerdere onderhoudsplichtigen in dezelfde graad, mag het OCMW maximaal het kindsdeel terugvorderen. Dit is het bedrag van de tussenkomst gedeeld door het aantal levende kinderen.

 

 

 

Omdat de onderhoudsschuld een persoonlijke schuld is, wordt voor de bepaling van het kindsdeel geen rekening gehouden met overleden kinderen.

 

 

Bij vooroverlijden van een onderhoudsplichtig kind, gaat de bijdrageplicht niet over op de kleinkinderen of schoonkinderen van wie de echtgenoot/echtgenote overleden is.

Concreet advies

 

In eerste instantie zullen de rekeningen voor zorg en ziekte dus moeten betaald worden uit het pensioen en de spaargelden van de ouder.

 

Wanneer er daar uiteindelijk gelden te weinig zijn, en je een beroep moet doen op het OCMW, dan kunnen de kinderen in gelijke delen worden aangesproken om in te staan voor de kosten. Of dat in werkelijkheid ook gebeurt, is afhankelijk van OCMW tot OCMW. Als je bijvorobeeld kan aantonen dat het grootste deel van de erfenis opgesoupeerd is door één van de erfgenamen, dan heb je wel een argument om te vragen niet te moeten helpen betalen in het onderhoud.

 

Heb je zelf vragen over een erfenis of ben je op zoek naar een advocaat? Met de gratis tool van Jureca krijg je steeds transparante prijzen voor al jouw juridische problemen.