Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

  • Vind een advocaat
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Wie betaalt begrafeniskosten?

Begrafeniskosten voor de erfgenamen

Wie betaalt de begrafenisfactuur?:

  1. De erfgenamen 
  2. De opdrachtgever(s)
  3. De onderhoudsplichtigen

Een familielid of kennis overlijdt en laat jou een erfenis na. We legden al uit dat die erfenis niet enkel bezittingen kan bevatten, maar ook schulden. Er zijn daarnaast ook kosten die jij en de andere erfgenamen moeten betalen, ieder volgens zijn aandeel in de erfenis. Het gaat dan vooral om de kosten van de begrafenis of crematie en van de rouwmaaltijd of koffietafel.

De erfgenaam die de begrafeniskosten ‘voorschiet’, kan hetgeen meer is dan zijn aandeel terugvorderen van de andere erfgenamen. De betaler kan er ook voor kiezen om die kost af te trekken van de (erf)belastingen die op de erfenis betaald moeten worden. Dit gebeurt dan via de aangifte van nalatenschap. (Lees ook Welke kosten kunnen in het passief van de aangifte van nalatenschap worden opgenomen?

Een andere mogelijkheid is dat de bank van de overledene de begrafenisfactuur rechtstreeks betaalt van zijn/haar rekening. Dan moet er natuurlijk wel voldoende geld op de rekening staan…

Wat als de erfenis niet voldoende bevat om de begrafenisfactuur te betalen? De erfgenamen die zuiver aanvaardden, moeten dan de begrafeniskosten uit eigen zak betalen. Maar wat indien iedereen de erfenis weigerde?

Erfenis geweigerd: de opdrachtgever betaalt

Stel dat de overledene bitter weinig, of zelfs enkel schulden, nalaat. In dat geval zullen de erfgenamen de erfenis weigeren (of slechts aanvaarden ten belope van het actief). Maar zelfs bij verwerping van de erfenis door alle erfgenamen moet de begrafenisfactuur betaald worden!

Indien er voldoende geld op de (geblokkeerde) rekening van de overledene staat, zal de bank waarschijnlijk wel de eigenlijke kosten van begrafenis of crematie willen betalen. Die schuld is immers bevoorrecht. Dit geldt echter niet voor de kosten van de koffietafel of rouwmaaltijd, en zelfs niet voor de zerk. Deze kosten zal de bank weigeren te betalen.

Diegene die de opdracht gaf aan de begrafenisondernemer/restauranthouder/… zal in elk geval de factuur moeten betalen!

Dat is zo op basis van hun overeenkomst. Het is namelijk niet omdat die persoon de erfenis geweigerd heeft (of geen erfgenaam is), dat hij/zij van het contract met de begrafenisondernemer verlost is. Ook indien de erfenis slechts aanvaard werd onder voorwaarden, zal de begrafenisondernemer zich voor het gemak tot de opdrachtgever richten.

Tip: teken de overeenkomst met de begrafenisondernemer dus best samen met de andere kinderen.

Omgekeerd is het niet zo dat je de erfenis aanvaardt door de begrafeniskosten te betalen. Door de uitvaart te regelen erf je NIET alle schulden. Je bent wel de opdrachtgever en moet dus de bijhorende factuur betalen (zie hierboven).

Begrafenisvergoeding

Soms betaalt de werkgever of mutualiteit van de overledene een begrafenisvergoeding aan diegene die de begrafeniskosten betaalde. Informeer je hierover.

Tip: Vermeld bij een begrafenisvergoeding uitdrukkelijk en schriftelijk dat je de erfenis verwerpt –indien dit zo is natuurlijk-, zodat het niet als een stilzwijgende aanvaarding van het nalatenschap beschouwd wordt.

Dit vertelt de notaris over de betaling van de begrafeniskosten.

Begrafeniskosten terugvorderen van de onderhoudsplichtigen

Stel: er zijn geen (zuiver) aanvaardende erfgenamen. Er zit onvoldoende geld in de erfenis voor de begrafeniskosten… Kinderen kunnen dan op basis van de onderhoudsplicht verplicht worden om de begrafeniskosten van hun ouders (terug) te betalen. 

De weigering van de erfenis door de kinderen (of slechts beperkte aanvaarding), maakt geen verschil uit voor de onderhoudsplicht van de kinderen wat de begrafenisfactuur betreft. 

Wat indien niemand zich bekommert om de overledene?

Indien er geen familie is, of die zich niet bekommert om de overledene, dan regelt de gemeente of het OCMW een minimale begrafenis. De kosten hiervoor worden –indien er geen erfgenamen of legatarissen zijn- teruggevorderd van de onderhoudsplichtigen. Hierbij houdt het OCMW rekening met hun vermogen zie onderhoudsplicht voor begrafeniskosten.

Soms vraagt het OCMW toch geen terugbetaling om billijkheidsredenen, bijvoorbeeld omdat er al jarenlang geen contact meer was tussen de overledene en onderhoudsplichtige.

Zo pakt OCMW Rotselaar dit bijvoorbeeld aan: regeling begrafeniskosten bij onvoldoende middelen

Heb je een conflict of een probleem met een erfenis? Onze juridische adviseurs staan voor je klaar. 

Je kan hier eenvoudig een advies inwinnen rond jouw erfenis of nalatenschap problemen.