Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Omgaan met slecht beheer door notaris van nalatenschap

Hoe ga je om met het beheer van een opengevallen nalatenschap dat slecht werd beheerd door een notaris beheerder? Zo kan de notaris bijvoorbeeld een onduidelijk overzicht overhandigd hebben. Kan u de notaris aansprakelijk stellen voor de fouten die hij gemaakt heeft in zijn beheer?
 
Om een volledig advies te kunnen geven, dient u een advocaat te contacteren met de beschikking en de hervorming in hoger beroep. U kan op de griffie van de desbetreffende rechtbank een kopie opvragen als belanghebbende. Daarnaast zal ook de notaris-vereffenaar over een kopie beschikken zodat u het ook altijd bij hem of haar kan opvragen.

Wat als de notaris fouten heeft gemaakt bij de afrekening van de nutsvoorziening?

Wat de fouten in de afrekening van de nutsvoorziening betreft, kan u de notaris aansprakelijk stellen. Afhankelijk wat opgenomen is in de beschikking, zal u hiervoor volgende elementen moeten kunnen aantonen: fout, schade en oorzakelijke verband. Let op dat notarissen zich meestal goed indekken waardoor een aansprakelijkheidsprocedure tegen de notaris niet eenvoudig is.
 
De aansprakelijk van de notaris-beheerder is buitencontractueel, indien hij werd aangesteld door de rechter. Een vordering tot vergoeding op basis van buitencontractuele aansprakelijkheid verjaart door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op de dag waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade en door verloop van twintig jaar vanaf de dag volgend op die waarop het feit waardoor de schade is veroorzaakt, zich heeft voortgedaan.
 
Vooraleer u een aansprakelijkheidsvordering tegen de notaris instelt, dient er te worden nagaan of deze vordering verjaard is. Daarnaast is het mogelijk dat de verjaring intussen gestuit is, hetgeen inhoudt dat de periode voor verjaring “opnieuw” gestart is. Deze stuiting gebeurt onder meer door een dagvaarding, bevel tot betaling, ingebrekestelling door een gerechtsdeurwaarder of een advocaat.

Wat nu?

In eerste instantie kan u de notaris-beheerder schriftelijk en aangetekend in gebreke te stellen om rekenschap en verantwoording af te leggen. Bij gebreke aan reactie kan u de Kamer van Notarissen hierbij betrekken.
 
Indien u zelf de notaris in gebreke stelt, zal deze brief de verjaring niet stuiten. De ingebrekestelling moet verstuurd worden door een gerechtsdeurwaarder of advocaat, mits de vordering tot vergoeding nog niet verjaard is.

Oplossing door Jureca

Heeft u vragen omtrent de slaagkansen van het opstarten van een dergelijke procedure? Zit je na het lezen van dit artikel toch nog met verdere vragen en heb je dus verder nood aan gespecialiseerd juridisch advies? Bestel hier snel en eenvoudig het Juridisch Advies aan een vaste tarief.

Of toch eerder nood aan een persoonlijke afspraak bij een gespecialiseerde advocaat bij jou in de buurt? Vul dan hier ons formulier in en wij gaan gratis voor jou op zoek naar de juiste lokale specialist voor het inplannen van een afspraak aan zijn/haar uurtarief.

Meer artikels over het onderwerp van Nalatenschappen kan je ook via deze weg eenvoudig en helemaal online terugvinden.