Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Erven van onroerende goederen

Voorbeeldsituatie

Stel je hebt een goede vriendin van de familie die zelf geen kinderen heeft. Jouw familie wordt dan opgenomen in haar testament als enige erfgenamen. De vriendin bezit momenteel vastgoed waar ze zelf niet in woont. Hoe kan je jezelf het beste voorbereiden om dit onroerend goed over te brengen naar jullie als toekomstige erfgenamen?

3 opties om het vastgoed te erven

1. Niets doen en de wettelijke regels volgen

In geval men niets zou doen, dan betalen de verkrijgers bij overlijden erfbelasting. Men zal het appartement moeten (laten) schatten en hier vervolgens erfbelasting op moeten betalen.

Erfbelasting is afhankelijk van de verwantschap en de waarde van de goederen. Deze belasting loopt progressief op.

In geval de personen niet verwant zijn in rechte lijn of in de zijlijn spelen volgende getallen:

Schijf in Euro

Toepasselijk tarief

bedrag

0,01 – 35.000,00

25%

8.750,00

35.000,01 – 75.000

45%

18.000,00

75.000,01 - …

55%

Pro rata

 

In geval men dit appartement wil erven dan zal dit in het testament moeten zetten. In geval er geen kinderen zijn, is er geen wettelijke reserve waar men mee rekening moet houden. In geval er wel kinderen zijn, hebben zij recht op 50% van de erfenis. Je kan hier niet omheen, de kinderen ontvangen dit altijd.

 

2. Appartement op voorhand aankopen

Men zou kunnen overgaan tot de aankoop van het appartement, eventueel met vruchtgebruik voor de andere persoon (zo kan ze dan bijvoorbeeld de factuur voor het rusthuis betalen omdat ze recht heeft op de huurinkomsten).

Een vruchtgebruik kan beperkt in de tijd zijn of levenslang. Het dooft uit na de afgesproken periode of bij overlijden van de vruchtgebruiker. Het vruchtgebruik wast dan aan bij de blote eigendom zonder dat er verder belasting verschuldigd is.

De waarde van het vruchtgebruik wordt door de administratie forfaitair berekend volgens de tabel hieronder.

VCF art 2.7.3.3.2, 6°

 
   

leeftijd

vruchtgebruik

-20

72%

20-30

68%

30-40

64%

40-50

56%

55-60

44%

60-65

38%

65-70

32%

70-75

24%

75-80

16%

80-

8%

 

Bij een aankoop zal de koper wel nog 10% registratierechten moeten betalen op de koopsom (en de erelonen van de notaris).

Er dient evenwel te worden gekeken naar de mogelijkheden binnen de zorgvolmacht om voor het ondertekenen van de akte een lasthebber ad hoc aan te stellen daar er een potentieel strijdig belang is tussen de gevolmachtigde en de volmachtgever.

3. Op voorhand schenken van de onroerende goederen

Een notariële akte is vereist als men een schenking wil doen van onroerende goederen

Schijf in Euro

Toepasselijk tarief

bedrag

0,01 – 150.000

10%

15.000

150.000,01 – 250.000

20%

35.000

250.000,01 – 450.000

30%

95.000

450.000,01 - …

40%

Pro rata

 

Deze schenking kan ook weer enkel de blote eigendom betreffen waarbij het vruchtgebruik (en de huurinkomsten) bij de andere persoon blijft. 

Ook hier zal wellicht een lasthebber ad hoc nodig zijn.