Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Nieuwe regels rond delen van de tuin met jouw buurman: wat nu?

Nieuwe regels rond delen van de tuin met jouw buurman: wat nu?

De nieuwe wet op het goederenrecht treed onlangs in werking. Een hervorming was noodzakelijk omdat het grootste gedeelte van de regels dateerde uit de tijd van Napoleon.

Uitbreiding ladderrecht

Het ladderrecht is het recht om bij het snoeien van de haag of het schoonmaken van de dakgoot ook even in de tuin van de buren te gaan om daar je ladder te zetten. Dat wordt nu uitgebreid naar het oprichten van gebouwen. Concreet kun je dus de tuin van de buren gebruiken om er bijvoorbeeld een stelling of een kraan te plaatsen om iets op jouw grond te bouwen, als je zelf niet de ruimte hebt om dat te plaatsen.

Uiteraard moet je de buren daarvan op voorhand verwittigen en het moet ook gebeuren op de manier die het minste schade toebrengt aan het naburige perceel. Men heeft nu ook het recht om je bal of huisdier te gaan halen, op voorwaarde dat die daar per ongeluk terechtkwam. Uiteraard moet je je gezond verstand gebruiken. Is de buur thuis, dan bel je eerst even aan. Is hij niet thuis, dan mag je even snel de tuin in en uit.

Los sneller burenruzies op

Voor het eerst komen er wettelijke criteria om burenhinder te bepalen, zoals het tijdstip, de frequentie en de intensiteit van de hinder. Het wordt ook mogelijk preventief op te treden als er gevaar is voor ernstige burenhinder. Als het huis naast het uwe op instorten staat, zult u kunnen vorderen dat het wordt gestut of afgebroken. U moet niet meer wachten tot het effectief instort.

Die preventieve maatregelen kunnen alleen bij bijzondere en ernstige risico’s op vervuiling of voor de gezondheid of de veiligheid. De vrederechter moet oordelen of het risico voldoende ernstig is. 

Bouwen via de buurtuin

Voor onderhouds- of herstellingswerken kunt u dankzij het zogenaamde ladderrecht de werken doen vanop het perceel van uw buur. Denk maar aan het reinigen van de dakgoot of het snoeien van de haag. Dat recht wordt nu uitgebreid naar het uitvoeren van bouwwerken. Daarmee zult u bijvoorbeeld een stelling of een kraan kunnen plaatsen bij de buren om op uw eigen perceel werken uit te voeren.

Het is evenwel een tijdelijk recht en de buur kan weigeren, bijvoorbeeld omdat de werken ook vanop uw eigen perceel kunnen gebeuren of omdat hij zelf zijn tuin nodig heeft om werken uit te voeren. Bovendien moet alles op de minst hinderlijke manier gebeuren. Als er schade is, zult u die dan ook moeten vergoeden. Bij discussies zal de vrederechter oordelen.

Afstand boom van perceelsgrens

Hoe ver moet een boom van de perceelsgrens staan? Tot nu hing het antwoord af van of u een hoogstam of een laagstam plant. De nieuwe wetgeving focust op de hoogte van de boom. Bomen van meer dan 2 meter moeten minstens 2 meter van de perceelsgrens staan en kleinere bomen of struiken minstens een halve meter.

Wat als uw buurman die minimale afstanden niet respecteert? Bomen die minder dan dertig jaar te dicht bij de perceelsgrens staan, mag je laten rooien of snoeien, maar je moet wel rekening houden met het algemeen belang, waaronder het belang van het leefmilieu.

Hebt u last van overhangende takken? U moet eerst aan uw buur vragen die te snoeien. Weigert die binnen 60 dagen actie te ondernemen, dan kunt u zelf beginnen te snoeien.

Toegang tot niet-gebruikte percelen

Tot nu toe was de toegang tot een privédomein altijd strafbaar. Daar komt nu verandering in voor gronden die niet bebouwd zijn, omheind of bewerkt met planten. Een eigenaar die zijn grond niet zelf gebruikt, moet gedogen dat anderen op het terrein lopen, op voorwaarde dat ze geen hinder veroorzaken. Als de eigenaar dat wil verhinderen, dan volstaat het om een bord te plaatsen waarop staat dat het verboden is het terrein te betreden.

Duidelijkheid over lot van gevonden spullen

Is een achtergelaten meubelstuk van u? Vandaag hangt het antwoord van de vindplaats af. Vindt u het meubelstuk op uw privéterrein, dan kunt u er in principe pas na 30 jaar eigenaar van worden. Vindt u die op de openbare weg, dan moet u aangifte doen bij de gemeente.

Die laatste regel wordt de norm, ongeacht de vindplaats. In elk geval moet u eerst de eigenaar proberen te vinden. Dat zal makkelijk zijn voor een portefeuille met daarin een identiteitskaart, maar veel minder evident voor een meubelstuk. Als u de eigenaar niet vindt, moet u de vondst naar de gemeente brengen of laten opnemen in de registers van de gemeente. Een meubelstuk mag na drie maanden worden verkocht. De werkelijke eigenaar kan wel vijf jaar lang de opbrengst opeisen. Doet die dat niet, dan blijft de opbrengst voor de verkoper. Doet die dat wel, dan heeft de eerlijke vinder recht op een faire vergoeding.

Oplossing door Jureca

Zit je na het lezen van dit artikel toch nog met verdere vragen en heb je dus verder nood aan gespecialiseerd juridisch advies? Bestel hier snel en eenvoudig het Juridisch Advies aan een vaste tarief.

Of toch eerder nood aan een persoonlijke afspraak bij een gespecialiseerde advocaat bij jou in de buurt? Vul dan hier ons formulier in en wij gaan gratis voor jou op zoek naar de juiste lokale specialist voor het inplannen van een afspraak aan zijn/haar uurtarief.

Meer artikels over het onderwerp van Eigendom kan je ook via deze weg eenvoudig en helemaal online terugvinden.