Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Opzeg na ondertekening compromis

 

Opzeg na ondertekening compromis

Opzegging

 

Is het mogelijk om een getekende compromis toch alsnog op te zeggen? Een courante praktijk in het verbintenissenrecht is een opzeg na 5 maanden zonder enige commissie te moeten betalen.

 

U zou dus kunnen nalaten een bod te aanvaarden en op deze manier deze periode rekken. Doch lijkt me dit niet eenvoudig en kan de makelaar eventueel later aanspraak maken op kwader trouw indien ze kunnen aantonen dat u moedwillig ieder bod weigerde.

 

Wat betreft de éénzijdige opzegging van de overeenkomst dient u na te kijken wat er is opgenomen in de bijzondere voorwaarden. Het zal dus belangrijk zijn ook even de algemene voorwaarden van de makelaar te gaan raadplegen.

Juridisch gezien kan de makelaar 50% van de overeengekomen commissieloon op de verkoopsprijs eisen bij de éénzijdige opzegging.

 

Makelaarsopdrachten

 

Het KB FREYA wat betreft makelaarsopdrachten bepaalt namelijk het volgende:

 

De overeenkomst dient steeds te voorzien in een opzeggingsbeding dat de consument de bevoegdheid toekent om de bemiddelingsopdracht op eenzijdige beslissing te beëindigen zonder dat enige motivering vereist is. In geval een opzegvergoeding wordt voorzien, kan deze niet meer bedragen dan:

 

  • 50 % van het commissieloon op voorwaarde dat het onroerend goed, voorwerp van de bemiddelingsopdracht, niet wordt verkocht of verhuurd binnen 6 maanden na de opzegging;
  • 75 % van het commissieloon indien het onroerend goed verkocht of verhuurd wordt binnen 6 maanden na de opzegging. De vergoeding kan oplopen tot 100% indien de verkoop werd afgesloten met iemand aan wie de vastgoedmakelaar precieze en individuele informatie heeft verschaft”

 

In het slechtste geval kan de makelaar bij de éénzijdige ontbinding van het makelaarscontract 50% van de 3.63% commissieloon eisen.

 

U kan hier steeds trachten over te onderhandelen door aan te halen dat er nog geen plaatsbezoeken, opstellen boden, compromis, etcetera gemaakt zijn. 

 

Eenzijdige ontbinding

 

Wat betreft de compromis zal u meestal gehouden zijn 10% te betalen bij de éénzijdige ontbinding.

 

Laat toch best de compromis laten nakijken door een advocaat om zeker te zijn dat het een correct opgestelde compromis is (namelijk een bodemattest, stedenbouwkundige uittreksels, ... dienen allemaal aanwezig te zijn) waardoor deze volledig juridisch correct is.

 

Een eventueel betaald voorschot zal in dat geval gebruikt worden ter aanzuivering van deze schadevergoeding. In dat geval zijn er minder opties om te gaan onderhandelen doch kan u dit steeds doen. U zoekt hier dan best via Jureca een gespecialiseerde advocaat die veel ervaring heeft met het feit dat de schadevergoeding toch onderling kan verlaagd worden. Ook hier is het belangrijk de tegenpartij zo spoedig mogelijk terug te laten beschikken over het goed.

Oplossing door Jureca

 

Zit je na het lezen van dit artikel toch nog met verdere vragen en heb je dus verder nood aan gespecialiseerd juridisch advies? Bestel hier snel en eenvoudig het Juridisch Advies aan een vaste tarief.

 

Of toch eerder nood aan een persoonlijke afspraak bij een gespecialiseerde advocaat bij jou in de buurt? Vul dan hier ons formulier in en wij gaan gratis voor jou op zoek naar de juiste lokale specialist voor het inplannen van een afspraak aan zijn/haar uurtarief.

 

Meer artikels over het onderwerp van Eigendom kan je ook via deze weg eenvoudig en helemaal online terugvinden.