Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Wat moet je als verhuurder doen als je een verhuurd pand grondig wil verbouwen?

De woninghuur wetgeving bepaalt dat de verhuurder het contract enkel kan beëindigen als hij wederopbouw-, verbouwings- of renovatiewerken overweegt. Hij kan dit alleen doen bij het verstrijken van elke driejarige periode en op voorwaarde dat hij een opzeggingstermijn van zes maanden in acht neemt.

De opzegging is alleen geldig als de verhuurder erin vermeldt waarom hij het contract wil opzeggen, en als ze voldoet aan vier vereisten:

De verhuurder moet aantonen dat de geplande werken de stedenbouwkundige bepalingen in acht nemen.

 1. De verhuurder moet bewijzen dat hij werken wil uitvoeren aan het gedeelte waar de huurder woont. Alle andere werken die de woning van de huurder niet onbewoonbaar maken, zoals werken aan de gevel, de zolder, de tuin of een andere verdieping, zijn geen geldige reden om het contract te beëindigen.
 2. De verhuurder moet bewijzen dat de kosten van de werken drie jaar huurprijs overtreffen. Als een gebouw waarin werken voorzien worden verschillende woningen bevat die eigendom zijn van dezelfde verhuurder, is er een soepeler regeling van toepassing: de globale kosten van de werken moeten twee jaar huurprijs van het geheel van deze woningen overtreffen.
 3. De werken moeten beginnen binnen zes maanden en moeten beëindigd zijn binnen 24 maanden na het verstrijken van de opzeggingstermijn. De huurder mag de verhuurder vragen hem de stukken over te maken die dit bewijzen, zoals facturen en foto's.
 4. Als de verhuurder de werken niet uitvoert binnen de voorziene termijnen en onder de vastgelegde voorwaarden, dan heeft de huurder recht op een vergoeding gelijk aan 18 maanden huur, behalve als de verhuurder een 'buitengewone omstandigheid' kan inroepen. Een 'buitengewone omstandigheid' is een belangrijke gebeurtenis die de verhuurder belet zijn plannen uit te voeren. Deze omstandigheid mocht niet te voorzien zijn op het ogenblik dat de verhuurder de opzegging gaf en moet buiten zijn wil plaatsvinden. 

Bij de opzegging moet de verhuurder daarom een afschrift voegen van een van de volgende documenten:

 1. de bouwvergunning (als de werken dit vereisen);
 2. een gedetailleerd bestek;
 3. een beschrijving van de werken met een gedetailleerde raming van de kosten (als de verhuurder de werken zelf zal uitvoeren);
 4. een aannemingsovereenkomst.

Deze regeling is niet van dwingend recht. De wet bepaalt dat de partijen kunnen overeenkomen om de mogelijkheid van vroegtijdige beëindiging uit te sluiten of te beperken.

Artikel 3 huurtermijn – opzegging stelt mbt mogelijkheid om te beëindigen:

Door de verhuurder, mits een vooropzeg van zes maanden:

Bij het eindigen van het zesde of negende jaar, voor belangrijke aanpassingen en/of verbouwingswerken aan het pand

Is het mogelijk om onder het huidige huurcontract even te verhuizen naar een ander appartement van dezelfde eigenaar en dan terug te verhuizen naar het huidige appartement?

Zomaar tijdelijk een ander appartement betrekken kan niet, hiervoor is een andere overeenkomst nodig. Om daarna terug te verhuizen is opnieuw een nieuwe overeenkomst nodig, tenzij partijen overeenkomen dat de oorspronkelijke overeenkomst gedurende de werken geschorst wordt.

Wat zijn de mogelijkheden om onder de originele overeenkomst te blijven en bij dezelfde eigenaar ergens anders te wonen?

Indien de verhuurder grondig wenst te renoveren dient hij de wetgeving en de huurovereenkomst te volgen. Je laat best je huurcontract even na lezen door ons om te kijken wat je rechten zijn. 

Een huurovereenkomst volgens het vorige huurrecht duurt in principe 9 jaar. Als er geen nieuw huurcontract kwam wordt deze overeenkomst telkens stilzwijgend voor drie jaar verlengd.

In principe kan de verhuurder pas na die 3 jaar op je overeenkomst opzeggen wegens renovatiewerken. Hierdoor is er een patsstelling: de verhuurder kan de werken pas uitvoeren als hij/zij het akkoord heeft van de huurder.

Het valt aan te raden om een document op te maken waarbij de huurder toestemming geeft voor de werken, de verhuurder de huurder toestaat om voorlopig een ander appartement te betrekken (aan dezelfde huurprijs) en dat men aangeeft dat de huurovereenkomst voorlopig geschorst wordt voor de duur van de werken. Zo kan er langer dan dan de einddatum van het contract genoten worden van de oude overeenkomst daar de duur van de werken toegevoegd wordt aan de oorspronkelijke termijn.