Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Soorten huur

Er zijn 4 onderscheiden vormen van huurcontracten:

Wat is het verschil tussen de verschillende huurcontracten?

Gemeenrechtelijke huur is de algemene vorm van huurovereenkomsten. De regels voor deze huurovereenkomsten zijn vervat in het Burgerlijk Wetboek.

De wetartikelen zijn voor het overgrote deel louter aanvullend. M.a.w. men kan er in de huurovereenkomst van afwijken.
Het voornaamste nut van het gemene huurrecht is dat het een vangnet vormt voor problemen die niet zouden zijn geregeld in de overeenkomst of andere dwingende wetten.

Naast het gemene huurrecht zijn er nog specifieke regels voor specifieke huurcontracten.

Eerst en vooral is er de woninghuurwet. De regels hierin vervat, zijn quasi uitsluitend van dwingend recht. M.a.w. partijen kunnen hier niet van afwijken.

De woninghuurwet is ontstaan ter bescherming van de huurder die het verhuurde goed als zijn hoofdverblijfplaats gebruikt.
Daarnaast is er ook een handelshuurwet, eveneens met bijzondere regels. 

De contracten waarbij de huurder het verhuurde goed gebruikt ter exploitatie van een kleinhandelszaak of voor het bedrijf van een ambachtsman, die zich rechtstreeks richt tot het publiek, vallen onder de toepassing van de handelshuurwet.

De handelshuurregels zijn net zoals bij de woninghuurwet van dwingend recht, met kan er dus niet contractueel van afwijken.

Wat zijn belangrijkste kenmerken van de woninghuur?

 • de huurovereenkomst wordt, behoudens uitzondering, meestal voor een lange periode aangegaan (min. 9 jaar)
 • Formele vereisten, schriftelijke overeenkomst, registratieverplichting
 • de verhuurder kan niet op elk moment de huur opzeggen. Er zijn slechts een aantal limitatief opgesomde gevallen waarin de verhuurder kan opzeggen.
 • als de verhuurder opzegt, dient hij eerder lange opzeggingstermijnen te respecteren (meestal 6 maanden)
 • geen verdoken schadevergoedingsclausules (geen opzegvergoeding meer dan 3,2 of 1 maand, geen doorrekenen van onroerende voorheffing,…)
 • Uithuiszetting, een specifiek te volgen procedure in het Gerechtelijk Wetboek, met als insteek vermijden dat de huurder plots zonder woonst op straat beland. Er moeten termijnen worden gerespecteerd en de verwittiging van het OCMW is verplicht.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de handelshuur?

 • de huurovereenkomst wordt, behoudens uitzondering, meestal voor een lange periode aangegaan (min. 9 jaar)
 • de huurovereenkomst kan mondeling worden aangegaan
 • er zijn wederzijdse opzeggingsbeperkingen
 • recht op huurhernieuwing. De huurder kan, bij voorkeur boven alle andere potentiële huurders een hernieuwing van de handelshuur vragen. Verbondenheid met een locatie en lokaal cliënteel is cruciaal voor een kleinhandelszaak