Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Uitvoering van werken zonder voorafgaandelijke toestemming

Stel dat je als verhuurder van een handelspand merkt dat je huurder ongevraagd bepaalde werken uitvoeren zonder enige toestemming te hebben verkregen van jullie als verhuurders? Wat zijn dan je rechten en wat kan je hiertegen doen?

 

Aanpassingswerken

Deze werken betreffen meestal kleine aanpassingswerken die niet een wezenlijke verandering aanbrengen aan het verhuurde goed. Deze werken vallen dan niet onder het begrip ‘verbouwing’ zoals bepaald in de handelshuurwet. Een verbouwing zijn werken waardoor de structuur van de handelslokalen blijvend wordt gewijzigd.

 

Met kleine aanpassingswerken wordt bedoeld: kleine werken van inwendige schikking die geen wezenlijke veranderingen teweeg brengen aan het gehuurde goed zoals het plaatsen van een telefoon, het wegnemen van wegneembare scheidingswanden, het plaatsen van lichtreclame, behangen en verven van muren.

 

Deze werken vallen volgens het gemeen recht niet onder artikel 7 en verder van de handelshuurwet en de uitvoering van de dergelijke aanpassingswerken vereist dan ook niet de naleving van de in de handelshuurwet bepaalde procedure, behalve indien beide partijen hier contractueel van hebben afgeweken in een afwijkende handelshuurovereenkomst.

 

Het is dus eerst zeer belangrijk om na te gaan of dergelijke verbouwingen voorwerp zijn van voorafgaandelijke toestemming zoals bepaald in artikel 7 tot 9 van de handelshuurwet.

 

Veiligheid

 

De werken, zoals het wijzigen van elektriciteitszekeringskasten, kunnen in bepaalde scenario's de veiligheid van het gebouw in het gedrang bregen.

Door elektriciteitswerken uit te voeren en deze vervolgens niet te onderwerpen aan keuring wordt door huurders niet gehandeld als een normaal zorgvuldig en voorzichtig  persoon.

 

Het handelspand wordt onnodig onderworpen aan een potentieel risico op brandgevaar.

 

Mogelijke acties te ondernemen

 

1. Ontbinding van de overeenkomst vorderen met de verplichting de schade van de verhuurder te vergoeden. Redenen die hiervoor worden aangehaald moeten wel zwaarwichtig genoeg zijn. De uitvoering van niet-toegelaten werken schendt de gemeenrechtelijke huurdersverplichting en is voldoende zwaarwichtig om ontbinding te vragen alsook een schadevergoeding, alsook de niet-betaling van de huur. 

 

2. Uitvoering in natura vorderen: herstel van het goed in zijn oorspronkelijke staat door huurders, dan wel door verhuurders maar op kosten van huurders of vervangende schadevergoeding (bij equivalent).

 

Let er wel op dat er geen keuzerecht is tussen uitvoering in natura of uitvoering bij equivalent indien een uitvoering in natura mogelijk is. De uitvoering in natura primeert altijd. Beiden zijn enkel in rechte (via de vrederechter) mogelijk.

 

Oplossing door Jureca

Heeft u vragen omtrent de slaagkansen van het opstarten van een dergelijke procedure? Zit je na het lezen van dit artikel toch nog met verdere vragen en heb je dus verder nood aan gespecialiseerd juridisch advies? Bestel hier snel en eenvoudig het Juridisch Advies aan een vaste tarief.

Of toch eerder nood aan een persoonlijke afspraak bij een gespecialiseerde advocaat bij jou in de buurt? Vul dan hier ons formulier in en wij gaan gratis voor jou op zoek naar de juiste lokale specialist voor het inplannen van een afspraak aan zijn/haar uurtarief.

Meer artikels over het onderwerp van handelshuur kan je ook via deze weg eenvoudig en helemaal online terugvinden.