Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Huurovereenkomst met korte duur

Wat is de huurovereenkomst met korte duur?

De huurwet voorziet dat jij en verhuurder ook een overeenkomst kunnen sluiten of verschillende opeenvolgende overeenkomsten voor een totale duur van niet meer dan drie jaar. Noch jijzelf, noch de verhuurder kunnen de overeenkomst vroegtijdig beëindigen tenzij jullie dat anders overeenkomen in de huurovereenkomst.

Voor de korte duur contracten die gesloten worden vanaf 31 mei 1997 of vernieuwd of verlengd worden na deze datum, gelden de volgende bepalingen:

 1. het blijft mogelijk een - schriftelijke – overeenkomst te sluiten of opeenvolgende overeenkomsten voor een totale duur van niet meer dan drie jaar;
 2. dergelijke contracten kunnen echter slechts één keer, schriftelijk, en onder dezelfde voorwaarden (o.m. dezelfde huurprijs) worden verlengd;
 3. de duur van deze opeenvolgende contracten mag, maar moet niet dezelfde zijn: zo is het mogelijk een contract van één jaar te sluiten, en dit te verlengen voor twee jaar of een contract van zes maand, en dit te verlengen voor zes maand; een verdere verlenging is dus niet mogelijk;
 4. noch jijzelf, noch de verhuurder kunnen de overeenkomst vroegtijdig beëindigen, tenzij contractueel anders werd overeengekomen;
 5. de overeenkomst kan worden beëindigd mits een opzeggingstermijn van drie maand te betekenen voor het verstrijken van de overeengekomen termijn;
 6. indien geen opzegging werd betekend drie maand voor de vervaldag of als jij na de overeengekomen duur in de woning bent blijven wonen zonder verzet van de verhuurder (zelfs met een nieuw contract), dan wordt de oorspronkelijke huurovereenkomst voortgezet tegen dezelfde voorwaarden (ook dezelfde huurprijs), maar wordt die verondersteld van bij het begin te zijn gesloten voor een periode van negen jaar.

Wat is toegelaten?

 • het sluiten van maximaal twee opeenvolgende overeenkomsten met een korte duur met dezelfde huurder maar voor een termijn die niet langer mag zijn dan drie jaar (1+1 of 2+1);
 • met dezelfde huurder een overeenkomst van negen jaar sluiten en nadien een contract van drie jaar (9+3);
 • bij het verstrijken van een driejarige periode van bewoning, de huur verderzetten gedurende zes jaar volgens dezelfde voorwaarden.

Het is niet toegelaten om:

 • met dezelfde huurder opeenvolgende contracten van drie jaar te sluiten (3+3...);
 • op het einde van een overeenkomst van drie jaar de bestaande huurvoorwaarden te wijzigen.

Stel: je sluit een huurovereenkomst af voor twee jaar en die treedt in werking op 1 mei 2007 en loopt tot 30 april 2009. Op die datum beslissen jij en de verhuurder de huurovereenkomst te verlengen. Dit gebeurt schriftelijk tegen dezelfde huurprijs en voor max. één jaar. Na een periode van drie jaar die begint op 1 mei 2007, d.w.z. ten laatste op 30 april 2010 hebben jij en de verhuurder de volgende mogelijkheden:

 1. de overeenkomst wordt niet beëindigd en jij blijft in de woning: de overeenkomst gaat verder tegen dezelfde voorwaarden (dezelfde huurprijs maar met mogelijkheid tot jaarlijkse indexatie en driejaarlijkse herziening), maar wordt verondersteld te zijn gesloten voor een periode van negen jaar hetzij van 1 mei 2007 tot 30 april 2016;
 2. jij beëindigt de overeenkomst en gaat weg; de verhuurder kan een nieuwe overeenkomst met een korte duur sluiten of een overeenkomst van negen jaar met een nieuwe huurder tegen andere voorwaarden;
 3. de verhuurder beëindigt de overeenkomst en jij verlaat de woning.

Wanneer de verhuurder een nieuw contract van maximaal drie jaar sluit met een andere huurder, mag de nieuwe basishuurprijs niet hoger zijn dan de basishuurprijs van de vorige huurder, aangepast aan de index.