Onderaanneming

Problemen met je aannemingscontract? Bekijk hieronder wat je kan doen.

Wat is een onderaanneming?

Het contract van onderaanneming kan worden omschreven als de verrichting waardoor een aannemer met een aannemingsovereenkomst en onder zijn verantwoordelijkheid, aan een andere persoon, onderaannemer genoemd, alle werken of een deel daarvan toevertrouwt waarmee hij door een opdrachtgever belast werd.

Onderaanneming is dus een vorm van huur van werk of diensten die overeenstemt met:

 • Het gebrek aan juridische onderschikking van de onderaannemer ten aanzien van de hoofdaannemer voor de uitvoering van de hem toegekende prestaties.
 • De overeenstemming op het vlak van de technische specificaties en plannen tussen hetgeen de onderaannemer op zich heeft genomen en hetgeen de hoofdaannemer op zich heeft genomen naar de aanbestedende overheid toe.

Juridisch gezien betekent onderaanneming dat er twee aannemingsovereenkomsten boven elkaar staan, namelijk:

 • De aannemingsovereenkomst tussen de opdrachtgever en de hoofdonderneming, die, in onderhavig geval, een overheidsopdracht is.
 • De aannemingsovereenkomst tussen de hoofdonderneming en de onderaannemer.

Onderaannemingscontract

Alles is uiteraard afhankelijk van de verplichtingen die u zelf als hoofdaannemer moet naleven. Er zijn een aantal veiligheden die u kan inbouwen in het onderaannemingscontract:

Betalingsvoorwaarden

De wijze van betaling van de facturen van uw onderaannemer kan u koppelen aan uw termijnen van betaling, zoals bijvoorbeeld met goedkeuring van vorderingsstaten, in functie van de vooruitgang der werken, welbepaalde termijnen,… Wanneer bij uw hoofdaanneming een borg is voorzien van bijvoorbeeld 5% (bankwaarborg of inhouding op facturen), doet u er goed aan dit eveneens voorzien bij uw onderaannemer. Is een prijsherziening uitgesloten in uw hoofdaanneming, kan dit best ook zo toepassen in de onderaanneming. Heeft u een vaste prijs voorzien ten aanzien van uw bouwheer, neem dan ook dezelfde basis bij de onderaanneming.

Uitvoeringstermijn

Wanneer de werken moet uitgevoerd worden binnen een bepaalde uitvoeringstermijn, dan is het aangewezen deze termijn ook op te leggen aan de onderaannemer. Niet alleen de termijn is van belang, maar ook de boete of schadevergoeding die hieraan wordt gekoppeld. Indien de bouwheer een boete per dag vertraging voorziet, kan u dezelfde boete voorzien in de onderaanneming, te verhogen met eventuele schade geleden door u zelf als hoofdaannemer.

Bijkomende werken bevolen door de bouwheer

In praktijk gebeurt het regelmatig dat de bouwheer of diens architect rechtstreeks opdrachten geven op de werf aan de onderaannemer tot bijvoorbeeld uitvoering van bijkomende werken. Het is van belang te voorzien in uw contract dat de onderaannemer zich moet onthouden om dergelijke opdrachten uit te voeren behoudens met uitdrukkelijke goedkeuring van de hoofdaannemer. Zo vermijdt u nadien discussies.

Verzekering

Als hoofdaannemer doet u er goed aan te controleren of uw onderaannemer beschikt over een polis burgerlijke aansprakelijkheid waarvoor de onderaannemer u het bewijs moet voorleggen. Tevens kan u maar beter ook nagaan bij uw makelaar of verzekeringsmaatschappij of ook de werken van een onderaannemer gedekt zijn in uw eigen BA-polis. Worden er in het lastenboek of het contract met de bouwheer bepaalde vrijstellingen (franchise) ten laste gelegd aan de hoofdaannemer, dan is het aangewezen dit ook ten laste te leggen van uw onderaannemer.

Oplevering

De modaliteiten die voorzien worden voor de oplevering der werken, zoals termijnen, dubbele oplevering, schriftelijk proces-verbaal,…kan je als hoofdaannemer best nakijken en doorschuiven naar de onderaannemer.

Het is aangewezen te bepalen dat de voorwaarden van de oplevering hetzelfde zijn bij de onderaanneming en dat de oplevering van de werken van de onderaannemer pas kan gebeuren wanneer de werken door de bouwheer zijn aanvaard en goedgekeurd. Wanneer er opmerkingen worden geformuleerd door de bouwheer of diens architect, dan kunnen deze opgenomen worden in de oplevering ten aanzien van de onderaannemer.

Verbreking van het contract

Wanneer de onderaannemer tekort schiet in zijn verplichtingen of bij faling of overlijden van de onderaannemer, is het aangewezen te voorzien dat het contract in dit geval van rechtswege als verbroken wordt beschouwd en dat u als hoofdaannemer de mogelijkheid heeft om de werken te laten verderzetten door een derde aannemer en dit op kosten en risico van de voorgaande onderaannemer. Eventuele verbrekingsvergoedingen die voorzien zijn in het contract met de bouwheer kan u ook in het onderaannemingscontract opnemen.

Elk contract is voor elke werf verschillend zodat u er goed aan doet dit vooraf te laten nalezen door uw raadsman. Op deze wijze kan ook uw onderaannemingscontract aangepast worden. Een model van een onderaannemingscontract kan u terugvinden op de website van de Confederatie Bouw.

Welke problemen zijn er?

 • De onderaannemer doet zijn job niet op een correcte wijze.
 • De aannemer en zijn onderaannemer komen niet goed overeen.
 • De onderaannemer wordt niet betaald.
Stel hier jouw vraag

Zit jij ook met dit probleem? Wij helpen je verder

Hoe werkt het?

 • 1. Vul het formulier in. Wij analyseren jouw situatie en vraag.
 • 2. We bellen jou op en reiken enkele mogelijke oplossingen aan.
 • 3. Kies vrijblijvend uw oplossing

Waarom kiezen voor Jureca?

 • 1. Betaalbaar advies op maat van een gespecialiseerde advocaat
 • 2. Praktische oplossing voor jouw situatie
 • 3. Snel antwoord op jouw vraag

Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies