Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Een huis bouwen op de grond van mijn partner

Het komt voor dat als er bouwplannen zijn, er reeds één van de partners een stuk grond heeft waarop kan worden gebouwd. Is het wel verstandig om op het stuk grond samen iets te bouwen? Wat zijn de risico’s?

Het zakenrecht leert ons het volgende samengevat basisprincipe; Alles wat met een stuk grond verbonden is, volgt het eigendomsrecht van dit stuk grond. Dit principe wordt aangeduid als het recht van natrekking.

Dit principe heeft als kwalijk gevolg dat het huis dat samen wordt gebouwd op het stuk grond van één van de partners, de eigendom van de grond van die ene partner volgt.

De eigenaar van de grond is evident wel steeds een vergoeding verschuldigd aan degene die het gebouw plaatste, dus beide partners.

Moeilijkheid hierbij is dat de grond en het gebouw synergetisch zijn en elkaars waarde versterken.

Wat de vergoeding is die uiteindelijk door de grondeigenaar moet worden betaald is verschillend naargelang men gehuwd is of niet.

De moeilijkheden bij gehuwde partners ontstaan bij de verdeling van het vermogen na echtscheiding.

In het huwelijksvermogensrecht wordt immers gesteld dat indien één van de vermogens, eigen of gemeenschappelijk vermogen, wordt aangewend voor een ander vermogen, bij echtscheiding de nominale waarde mag worden teruggeëist, plus een verhoudingsgewijs aandeel in de meerwaarde. 

Vaak zal dan de grondeigenaar, een meerwaarde ervaren door het gebouw dat er op staat, deel uitmakend van het gemeenschappelijk vermogen. Het vermogen van d grondeigenaar profiteert als het ware van de het gebouw van het gemeenschappelijk vermogen. Het gemeenschappelijk vermogen kan dan vaak een meerwaarde eisen van de grondeigenaar.

Om deze problemen te vermijden zijn wel een aantal oplossingen te bedenken. 

In eerste instantie lijkt de meest voor de hand liggende optie een huwelijkscontract sluiten met strikte scheiding van goederen. Zo blijven vermogens gescheiden en kan er geen discussie ontstaan. Het is wel zo dat bovenstaande regels van vergoeding van meerwaardecreatie niet worden uitgesloten op die manier.

Een andere optie is dat de andere partner zich inkoopt in de eigendom van het stuk grond. Evident moeten daarvoor de nodige financiële middelen voorhanden zijn.

Een minder wenselijke optie is dat een recht van opstal wordt afgesproken waarbij de grondeigenaar het recht geeft om voor een periode niet langer dan 99 jaar, een gebouw op de grond op te trekken.

Samengevat, raadpleeg best een advocaat of notaris voor u samen een woning bouwt op een eigen stuk grond.