Verlof

Verlofdagen zijn dagen waarin men toestemming krijgt om iets te doen, bijvoorbeeld vakantiedagen opnemen.

Wat zijn verlofdagen?

Verlofdagen zijn dagen waarin men toestemming krijgt om iets te doen, bijvoorbeeld vakantiedagen opnemen. Wanneer de verzekerde verlof opneemt, zoals ouderschapsverlof of levensloopverlof, heeft de werkgever of het pensioenfonds geen wettelijke verplichting om de pensioenpremie gedurende de verlofperiode door te betalen. De opname van verlof kan daarom gevolgen hebben voor de opbouw van de pensioenaanspraken en de verzekerde risico's tijdens het verlof.

Waarvoor/wanneer heb je verlofdagen nodig?

Als je op vakantie wilt of thuis moet blijven voor je nieuwgeboren kind. Dit kan ziekteverlof, zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, kraamverlof, ouderschapsverlof, educatief verlof, studieverlof, penitentiair verlof, buitengewoon verlof of onbetaald verlof zijn.

Welke juridische problemen kan je hebben rond verlofdagen?

  • Je wordt ontslagen tijdens of in de aanloop van je ziekteverlof.
  • Je neemt verlof op en je pensioen wordt verlaagt.
  • Je wordt als moeder niet doorbetaald tijdens je zwangerschapsverlof.

Hoe kan een advocaat jou helpen met problemen rond verlofdagen?

Het opnemen van verlof kan gevolgen hebben voor iemands pensioen. Bij zwangerschapsverlof hoeft diegene over het pensioen geen zorgen te maken. Zowel het salaris als pensioenopbouw lopen door.

Je kan hiervoor een schadevergoeding vragen. Het is ook aangeraden om een advocaat aan te nemen om je vergoeding te begroten en te kijken of je in de voorwaarden verkeerd was om een vordering in te stellen.