VAPZ

Meer informatie over pensioenen voor zelfstandigen? Lees hieronder verder.

Wat is VAPZ?

VAPZ is een Belgische pensioenvoorziening en de meest interessante spaarformule voor zelfstandigen. Hierbij spaart een zelfstandige elk jaar een som naar keuze dat minimaal €100 en maximaal 8,17% van uw netto-belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar voordien moet zijn. De maximale premie mag €3.127,24 bedragen.

VAPZ premies worden gestort door de zelfstandige zelf, privé dus, ook al heeft hij een vennootschap. Deze zijn voor 100% aftrekbaar, zowel in de personenbelasting (aan te geven als 'niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen') als sociale bijdragen, waardoor in de hoogste belastingschaal (50%) men tot meer dan 60% van de storting kan recupereren (het exacte bedrag hangt af van de gemeentebelastingen).

Op de premie zelf is geen premietaks verschuldigd: geen 4,4% (want geen vennootschap) en geen 2% (gebruikelijk voor privéstortingen voor levensverzekeringen). Er is wel een taks van 9,25% verschuldigd op de winstdeelnames.

Bij uitbetaling wordt het uit te keren bedrag verminderd met:

 • 3,55% RIZIV bijdrage (bijdrage dat aangewend wordt voor pensioenopbouw en aanvullend te voorzien in een gewaarborgd inkomen.
 • 0% tot 2% solidariteitsbijdragen (varieert naargelang de hoogte van het uit te keren bedrag)

Waarvoor/wanneer heb je het nodig?

Aangezien een zelfstandige geen werkgever heeft, heeft de overheid de mogelijkheid geboden om zelfstandigen een beperkt bedrag per jaar te laten storten in de tweede pijler. Hoewel door vennootschapsconstructies er toch mogelijkheden zijn om aan pensioenopbouw te doen via de tweede pijler, blijft dit een zeer populaire manier van pensioenopbouw door zijn gunstige fiscaliteit. Er zijn twee soorten VAPZ: een 'gewoon' en een 'sociaal', waarbij 10% van de gestorte premie gebruikt wordt in een sociaal luik voor allerlei dekkingen: overlijdenspremie, vervangingsinkomen, premiestorting bij invaliditeit, ...

Welke problemen zijn er?

 • Men stort meer als de maximale premie.
 • De zelfstandige wil zijn geld terug.    
Stel hier jouw vraag

Zit jij ook met dit probleem? Wij helpen je verder

Hoe werkt het?

 • 1. Vul het formulier in. Wij analyseren jouw situatie en vraag.
 • 2. We bellen jou op en reiken enkele mogelijke oplossingen aan.
 • 3. Kies vrijblijvend uw oplossing

Waarom kiezen voor Jureca?

 • 1. Betaalbaar advies op maat van een gespecialiseerde advocaat
 • 2. Praktische oplossing voor jouw situatie
 • 3. Snel antwoord op jouw vraag

Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies