Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Tegemoetkomingen voor mensen met een beperking

Er zijn nogal wat tegemoetkomingen voor personen met een beperking.

a) Afhankelijk van de ernst van de beperking krijgt u een basisondersteuningsbudget (voor een lichtere) of een persoonsvolgend budget (voor een zwaardere). Meer info daarover vindt u hier. Het basisondersteuningsbudget of zorgbudget voor mensen met een handicap, is een Vlaamse tegemoetkoming die 300 euro per maand bedraagt, en uitbetaald wordt door de zorgkas waarbij u aangesloten bent.

b) Daarnaast biedt de Vlaamse Sociale Bescherming zwaar zorgbehoevenden een tegemoetkoming zorgverzekering of tenlasteneming in de kosten voor niet-medische zorg. Bent u aangesloten bij de Vlaamse Sociale Bescherming en ernstig en langdurig zorgbehoevend, dan kan u maandelijks een zorgbudget krijgen in de kosten voor niet-medische zorg. Dit wordt het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden genoemd. Vroeger heette dit de tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering.

Het is een vaste vergoeding die maandelijks door uw zorgkas wordt uitbetaald. Er bestaan twee verschillende zorgbudgetten voor zwaar zorgbehoevenden:

 • het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij mantel- en thuiszorg voor mensen die thuis wonen en hulp krijgen van familie, vrienden of professionele hulp, of verblijven in een service flat
 • het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij residentiële zorg voor inwoners van een erkend woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis. In het geval van een kortverblijf in een residentiële voorziening kan er geen aanvraag voor een zorgbudget bij residentiële zorg ingediend worden. Er kan wel een aanvraag voor een zorgbudget bij mantel- en thuiszorg ingediend worden voor deze personen.

c) Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) kan dan weer helpen met de aanschaf van een hulpmiddel of een aanpassing aan de woning of wagen, zodat de woning misschien niet verkocht moet worden.

Voorbeelden zijn:

Er zijn hulpmiddelen en aanpassingen voor personen met een motorische, visuele of auditieve handicap, voor personen met een spraak-, taal- of stemstoornis en voor personen met een cognitieve handicap. De hulpmiddelen en aanpassingen dienen voor verschillende activiteiten:

 • activiteiten dagelijks leven
  o eeneetapparaat,eenleesloep,eendaisyspeler
 • mobiliteit
  o aanpassingenaandeauto,aanvullenderijlessenomeenrijbewijstebehalenofte
 • behouden, een driewieltandem, een rolstoel-fietsverbinding, een witte stok, een
 • blindengeleidehond
 • wonen
 • o eenautomatischedeuropener,aanpassingensanitair,eenhellingbaan, omgevingsbedieningsapparatuur, een mobiel signaleringssystee
 • communicatie
  o computeraanpassingen,eenbluetoothgeluidsoverdrachtsysteem,een
 • brailleleesregel, een tekstherkenningsprogramma, een teksttoestel
 • aangepaste stoelen en tafels, antidecubitusmateriaal

d) Bij het RIZIV kan u terecht voor een tussenkomst in de kosten van rolstoelen, scooters, ... of voor steun als u beroep doet op hulp van derden.