Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

 • Vind een advocaat
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Invaliditeitsuitkeringen behouden in het buitenland

Als persoon met een handicap heb je, naargelang je situatie, recht op verschillende tegemoetkomingen. Zodra je 21 jaar oud bent, kan je een inkomensvervangende en een integratietegemoetkoming aanvragen. Er wordt hier vaak naar verwezen als een invaliditeitsuitkering.

Om deze tegemoetkomingen te krijgen, moet je normaal gezien in België verblijven. Wanneer je naar het buitenland trekt, behoud je je rechten enkel onder bepaalde voorwaarden. Check ze dus zeker voor je vertrek.

Als invalide mag u dus in principe in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland wonen met behoud van uw dekking van de geneeskundige verzorging ten laste van België.

Tijdelijk verblijf in het buitenland (en gedomicilieerd in België)

Je behoudt het recht op tegemoetkoming als je tijdelijk in het buitenland verblijft en in België gedomicilieerd blijft:

 • in een ziekenhuis of een andere gezondheidsinrichting;
 • bij een bloed- of aanverwant die daar verplicht verblijft in opdracht van de Belgische Staat;
 • om beroepsredenen.

Daarnaast kan de Minister een verblijf in het buitenland voor langer dan 90 dagen toestaan, als er bijzondere omstandigheden zijn (medische redenen, studie, sociaal-familiale redenen, opleiding).

Definitief verblijf in het buitenland

Je kan de invaliditeitsuitkering blijven ontvangen, onder 2 voorwaarden:

 • je blijft in België ten laste van de gezondheidszorgen (als titularis of als persoon ten laste). Er is echter een overgangsperiode van 90 dagen voorzien voor personen die niet aan die voorwaarde voldoen;
 • je bent gedomicilieerd op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie of van Zwitserland.

Aanvraag tijdelijk verblijf

De aanvraag moet ten laatste binnen de maand na het vertrek worden ingediend, voorzien van de nodige (medische) attesten. Je moet je domicilie in België houden.

Aanvraag definitief verblijf

Bezorg de DG Personen met een handicap volgende documenten:

 • een bewijs van aansluiting (attest van ziekenfonds of RIZIV als bewijs dat je ten laste bent van het Belgisch stelsel inzake gezondheidszorgen), en
 • een bewijs dat je gedomicilieerd bent op het grondgebied van een lidstaat van de Europese unie of van Zwitserland (via bevolkingsdienst stad of gemeente).

Dien een aanvraag in via het contactformulier.