Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Herbeginnen met werken na invaliditeit: wat is de procedure?

 

 

Indien je niet zeker ben of na de periode van ziekte opnieuw hetzelfde werk aankan, kan een re – integratietraject worden aangevraagd.

Dit kan bij de preventieadviseur – geneesheer op vraag van de werknemer of de werkgever.

De behandelend geneesheer kan ook een attest bezorgen waaruit blijkt dat de betrokkene definitief arbeidsongeschikt is om het werk uit te voeren. Hierop zal er verplicht een onderzoek plaatsvinden door de preventieadviseur – geneesheer in het kader van een re-integratietraject.

Om te voorkomen dat vanuit verschillende hoeken tegelijkertijd stappen zouden worden gezet om een re-integratietraject voor een arbeidsongeschikte werknemer op te starten, moet de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer de andere partijen verwittigen van zodra hij een re-integratieverzoek ontvangt. 

Na onderzoek door de preventieadviseur – geneesheer (overleg met betrokkenen, eventuele specialisten en onderzoek van de werkpost) zal de preventieadviseur – geneesheer een verslag opmaken en de re-integratie beoordelen.

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer beschikt over een maximumtermijn van 40 werkdagen na de ontvangst van het re-integratieverzoek om dit deel van het traject te doorlopen (art. I.4-73, §5), dus voor het overleg/onderzoek van de werknemer en van de werkpost, het overleg met andere betrokkenen en het opmaken en bezorgen van de re-integratiebeoordeling aan de werkgever en de werknemer. Hij voegt de re-integratiebeoordeling ook toe aan het gezondheidsdossier van de werknemer. De termijn kan uiteraard korter zijn wanneer alle overleg vlot verloopt.

Het is aan de werkgever om een re-integratieplan op te stellen binnen de 12 maanden (definitieve arbeidsongeschiktheid) of 55 werkdagen (tijdelijke arbeidsongeschiktheid).

Als het re-integratieplan past binnen het regime van toegelaten arbeid/progressieve werkhervatting, kan het werk worden hervat met behoud van (een deel van) de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Van zodra er een re-integratieplan voorligt, moet dit door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (die over de contactgegevens van deze adviserend geneesheer beschikt) worden overgemaakt aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds (art. I.4-74, §2, tweede lid).

De werknemer kan het plan aanvaarden of weigeren. Indien hij weigert zijn er drie scenario’s:

 1. Bij een werknemer die tijdelijk arbeidsongeschikt was voor het overeengekomen werk en die het voorgestelde aangepast/ander werk weigert: hij zal in principe (afhankelijk van de beoordeling door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds) arbeidsongeschikt blijven totdat hij opnieuw geschikt is om zijn overeengekomen werk weer op te nemen, of totdat de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een nieuwe gezondheidsbeoordeling doet (zoals voorzien in artikel I.4-73, §4, a) en het re-integratietraject eventueel opnieuw opstart (al dan niet met een andere eindbeoordeling tot gevolg: het is bv. mogelijk dat de gezondheidstoestand van de werknemer slechter is geworden waardoor hij bij een nieuwe gezondheidsbeoordeling definitief ongeschikt wordt bevonden voor zijn overeengekomen werk).
    
 2. Bij een werknemer die definitief ongeschikt was bevonden voor het overeengekomen werk en die het voorgestelde aangepast/ander werk weigert, is het re-integratietraject bij die werkgever definitief beëindigd. In dat geval kan de werkgever beslissen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen op grond van medische overmacht (cfr. art. 34 Arbeidsovereenkomstenwet), maar hij is daartoe niet verplicht. Ongeacht of de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd of niet, wordt het geweigerde re-integratieplan (met de opgave van redenen van de weigering) overgemaakt aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds, die zelf een re-integratietraject gericht op sociaalprofessionele re-integratie kan opstarten waarbij hij op zoek gaat naar een gepaste tewerkstelling bij een andere werkgever of naar een geschikte opleiding.
    
 3. Als de arbeidsovereenkomst van de werknemer in geval van definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk wordt beëindigd op grond van medische overmacht, kan hij zich steeds wenden tot de arbeidsrechtbank. In een dergelijke procedure kan het voorgelegde re-integratieplan en de redenen van de weigering een rol spelen bij de beoordeling door de rechter.

Besluit

Bij herintegratie na ziekte bestaat de mogelijkheid om een re-integratietraject aan te vragen. Hiermee zal men een plan opstellen om een jobinvulling te vinden die rekening houdt met de mogelijkheden van de werknemer.