Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Ongeval zonder slachtoffers

Als je een ongeval veroorzaakt ben je verantwoordelijk voor de schade die je hebt aangericht. Als je verzekert bent dan zal de verzerkering de schade van het slachtoffer vergoeden. Eenmaal uw verzekeraar het slachtoffer vergoed heeft, kan hij die vergoeding in principe niet op u verhalen. Wel is een 'franchise' mogelijk. Dat houdt in dat u beneden een bepaalde grens (een deel van) de schade zelf zal moeten betalen. Ook kunnen bepaalde schadegevallen in uw verzekeringsovereenkomst uitgesloten zijn. Opzettelijke schade is steeds uitgesloten Als uw verzekeraar toch heeft moeten betalen, kan hij de vergoeding van u terugvorderen.

Bereken nu de boete van je verkeersovertreding of ontvang met de hulp van Jureca gratis advies over wat de juridische gevolgen zijn van je overtreding. Stel dat verdediging in de rechtbank nodig is, staat Jureca ook voor je klaar. Wij werken samen met advocaten gespecialiseerd in verkeersrecht verspreid over België. Zelfs verdediging in de rechtbank is kosteloos voor je indien je beschikt over rechtsbijstand. Zoniet krijg je op voorhand een transparante en vaste prijs.

Je onderneemt tijdens het ongeval best volgende stappen:

Bewijs van alle schade verzamelen

Als u een slachtoffer bent van een verkeersongeval leg dan zo spoedig mogelijk een dossier aan met al het mogelijke bewijsmateriaal (foto’s, namen van getuigen, verklaringen van getuigen, …) van het ongeval en de door u verrichte onkosten bundelt, gestaafd met de nodige bewijsstukken (rekeninguittreksels, facturen, …).

Het aanrijdingsformulier invullen

Vul samen met de tegenpartij het Europees aanrijdingsformulier in. Vul het altijd in, ook al zegt de andere partij dat zij schuldig zijn en uw schade zullen vergoeden. Bij geringe schade is het niet noodzakelijk de politie te verwittigen, als er op het aanrijdingsformulier geen twijfel bestaat over de schade en de dader van het ongeval. 

De politie verwittigen

Indien er gewonden zijn contacteert u uiteraard eerst en vooral de hulpdiensten en bent u verplicht de politie te contacteren. Als er geen gewonden zijn en enkel schade, neem dan eerst foto's van het ongeval. Daarna ontruimt u best zo snel mogelijk de baan. Als de tegenpartij niet wil mee werken met het aansprakelijkheidsformulier contacteer dan ook direct de politie.

Verwittig uw verzekeringsmaatschappij

Neem na het ongeval zo snel als mogelijk contact op met uw verzekeringsmakelaar en/of verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid voertuigen. Daarenboven informeert u best ook de eventuele andere verzekeringsmaatschappijen waarbij u een verzekering hebt afgesloten die mogelijks dekking kunnen verlenen (hospitalisatieverzekering, familiale verzekering, …).