Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Welke geneesmiddelen mag je in België online verkopen?

Welke geneesmiddelen mogen in België online verkocht worden?

Stel dat je online zekere geneesmiddelen wilt aanbieden, mag dit in België?

Dit is een algemeen advies, als je zelf meer zekerheid wilt over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.

Belgische wetgeving online verkoop geneesmiddelen

De Belgische geneesmiddelenwetgeving (artikel 3 §4 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen en artikel 21 van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende de onderrichtingen van de apotheker) voorziet dat elk geneesmiddel persoonlijk wordt afgeleverd in de apotheek aan de patiënt of zijn gemachtigde. 

Artikel 2bis van het koninklijk besluit van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen voorziet het volgende: "De farmaceutische handelingen in de uitoefening van de functie van de apotheker inzake de verstrekking van farmaceutische zorg omvatten de verantwoorde aflevering van voorgeschreven geneesmiddelen of van geneesmiddelen die zonder voorschrift kunnen afgeleverd worden, met het oog op, in overleg met andere zorgverstrekkers en de patiënt, het bereiken van algemene gezondheidsdoelstellingen zoals het voorkomen, het identificeren, en het oplossen van problemen verbonden aan het geneesmiddelengebruik."

Sinds 9 februari 2009 kan een voor het publiek opengestelde apotheek in België, onder zeer strikte voorwaarden, vergunde niet-voorschriftplichtige geneesmiddelen voor menselijk gebruik en bepaalde medische hulpmiddelen te koop aanbieden via Internet, onder verantwoordelijkheid van de apotheker(s)-titularis(sen).

De apothekers-titularissen van deze apotheken waar een systeem van verkoopaanbod via internet wordt opgezet dienen hun internetsite bekend te maken aan de Orde der apothekers en aan het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten die de lijst ervan op zijn site https://www.fagg-afmps.be/sites/default/files/downloads/Websites.pdf  publiceert.

De website van deze apotheek dient het imago te reflecteren van een plaats van volksgezondheid bestemd voor de verstrekking van farmaceutische zorgen en mag niet gereduceerd worden tot een commerciële ruimte.
Hij moet de deontologische beginselen in acht nemen, met name betreffende de informatie verstrekt aan de patiënt die waarheidsgetrouw, objectief, verifieerbaar en begrijpelijk moet zijn en geen overconsumptie in de hand mag werken.

Wat betekent dit nu concreet?

Enkel apothekers mogen geneesmiddelen verkopen en enkel niet–voorschriftplichtige geneesmiddelen mogen via internet worden verkocht.

Dit is een algemeen advies, als je zelf meer zekerheid wilt over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.