Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

  • Vind een advocaat
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Een BVBA oprichten: De voorwaarden, voordelen en de fiscale impact.

Is het de beste optie om een BVBA op te richten? Aan welke minimum voorwaarden moet deze BVBA dan voldoen? En zijn hier fiscale voordelen aan verbonden?

 

De BVBA is de standaardvennootschap voor personen die een vennootschap wensen en in het kader van hun beroep een beperking van de aansprakelijkheid nodig hebben. Behalve in bepaalde gevallen kan de aandeelhouder/bestuurder niet worden aangesproken voor fouten begaan in de uitoefening van het beroep onder het mom van een BVBA. Vermits de BVBA een vennootschap is met volkomen rechtspersoonlijkheid kan deze maar worden opgericht dmv notariële akte.

 

De BVBA is ook een vennootschap die men alleen kan oprichten (voor andere vennootschappen zijn er steeds minstens twee vennoten vereist).

 

Men kan de BVBA oprichten met een minimumkapitaal van 18.550 EUR. Wil men de BVBA alleen oprichten dient men daarvan 12.400 EUR te volstorten op het ogenblik van de oprichting. Heeft men meer dan één aandeelhouder is de minimumstorting 6.200 EUR. De bank zal hiervoor een bankattest afleveren dat de notaris nodig heeft voor zijn akte. De dag na de akte kan men weer vrij beschikken over deze gelden (als werkingsmiddelen van de vennootschap).

 

Naast het bankattest zal ook een financieel plan nodig zijn waaruit de financiële haalbaarheid blijkt. Laat u hiervoor bijstaan door een accountant.

 

Het verschil in fiscale behandeling tussen vennootschap en eenmanszaak wil zeggen dat de inkomsten die men als natuurlijk persoon zou krijgen uit beroepsinkomsten belast worden in de personenbelasting (tarief begint aan 25% en loopt al snel op naar 50%) terwijl de vennootschapsbelasting voor de eerste 100.000 EUR winst 20% bedraagt voor de KMO en verder 29% (daalt in 2020 naar 25%). De crisisbijdrage bedraagt in 2018-2019 nog 2% en zou dan afgeschaft worden.

 

Keerzijde van de medaille is wel dat de inkomsten verdiend in de vennootschap niet zomaar uit de vennootschap kunnen worden gehaald. De zaakvoerder zal ook een wedde moeten krijgen wil men van het KMO tarief gebruikmaken. Deze wedde bedraagt 45.000 EUR of minimum de helft van de winst.

 

De overgebleven winst na belastingen kan door middel van dividenden uit de vennootschap worden gehaald, hierop betaalt men roerende voorheffing van 30%. Deze dividenden worden verder niet meer belast als beroepsinkomsten in de personenbelasting.

 

 

 

En wat met de sociale zekerheid? Groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, pensioen,..?

 

U zal sociale zekerheid betalen op de wedde die u uit uw vennootschap haalt. U kan beslissen om deze sociale zekerheidsbijdragen te laten betalen door de vennootschap. Zoals alle andere zaken die de vennootschap voor u betaalt zal dat resulteren in een voordeel alle aard dat bij uw inkomen zal worden gevoegd en waarop u in de personenbelasting zal worden belast.

 

Er bestaan tal van mechanismen om door middel van de vennootschap aan planning te doen (groepsverzekering, IPT, aanleg belastingvrije reserves, …)