Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Wat als je je als bestuurslid van een feitelijke vereniging wil terugtrekken?

Hoe trek je je terug uit een feitelijke vereniging?

Er bestaan geen regels voor het oprichten (of stopzetten) van een feitelijke vereniging. Een feitelijke vereniging ontstaat automatisch en zonder formaliteiten van zodra twee of meer personen samen een doel willen verwezenlijken.  

De feitelijke vereniging heeft geen afgescheiden vermogen: goederen zijn dus ofwel van een lid, ofwel onverdeeld eigendom van alle leden. De leden zijn individueel verantwoordelijk voor de verbintenissen (schulden) die de feitelijke vereniging aangaat. 

Waarschijnlijk wil je dit weten omdat je (tijdelijk) niet langer aansprakelijk wenst te zijn voor de verbintenissen die de feitelijke vereniging aangaat. Omdat de feitelijke vereniging niet wettelijk wordt geregeld – in tegenstelling tot andere vennootschapsvormen – legt de wet echter niet op hoe je uit een feitelijke vereniging kan stappen.  

Daarentegen bestaat er wel de mogelijkheid voor de feitelijke vereniging om statuten op te stellen. Als die statuten er zijn, regelen zij onder meer hoe leden kunnen toe- en uittreden. 

Zijn er daarentegen geen statuten, dan kiezen partijen zelf hoe zij uit de feitelijke vereniging stappen, daarbij maximaal rekening houdend met de bewijslast als er zich later problemen voordoen.

Dit artikel bestaat uit juridisch advies. Let wel, dit is een algemeen advies en dus niet met zekerheid van toepassing op jouw specifieke situatie. Als je in een gelijkaardige situatie zit en je wilt zekerheid over je rechten win dan zeker onze expertise in. 

Wat moet je nu doen?

Om uit een feitelijke vereniging te stappen kijk je best eerst na of er statuten bestaan en of deze de uittreding van een lid regelen.

Zijn er geen statuten, dan zegt de wet niet hoe de uittreding moet gebeuren. In dat geval stuurt het uittredende lid inderdaad best een brief aan de overige leden, waarin deze duidelijk zegt vanaf welke datum de persoon uit de vereniging zal treden. De brief vermeldt best ook dat hij/zij vanaf die datum niet meer aansprakelijk zal zijn voor eventuele verbintenissen aangegaan door de feitelijke vereniging. Vinden er op regelmatige basis vergaderingen, plaats, waarvan een verslag wordt opgemaakt, dan zet het uittredende lid zijn uitreding best op de agenda van de eerstvolgende vergadering. Naar analogie met de VZW kunnen de andere leden zich op die vergadering uitspreken over de uittreding (al dan niet met stemming) en kan er door hen tevens kwijting worden verleend. 

Daarnaast wordt er sterk aangeraden om voor de toekomst alleszins statuten op te stellen, die onder meer regelen hoe een lid rechtsgeldig kan uittreden. 

Zoals reeds vermeld bestaatd dit artikel uit juridisch advies. Let wel, dit is een algemeen advies en dus niet met zekerheid van toepassing op jouw specifieke situatie. Als je in een gelijkaardige situatie zit en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies tegen een vaste prijs.