Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Procedurefouten, wat betekenen ze?

Welke procedurefouten bestaan er? Betekent een procedurefout altijd dat ik vrij uit ga?

De leidraad in het strafprocesrecht om in te schatten of iets een procedurefout is of niet en als bewijs moet worden geweerd, is de 'antigoonleer'. Het Hof van Cassatie hanteert een aantal regels om uit te maken of een handeling een procedurefout is en wat het gevolg van die procedurefout is. Op heden is de antigoonleer tot wet verworden.

Bewijs dat onrechtmatig is verkregen wordt geweerd als één van de volgende gronden:

- een vormvoorschrift op straffe van nietigheid niet is nageleefd

- als de door de wijze waarop het bewijs is verkregen de betrouwbaarheid is aangetast

- als de rechten van verdediging (art. 6 EVRM) niet zijn gerespecteerd

Wat is geen procedurefout:

- een loutere materiële vergissing, bv een verschrijving